חדשות אלקו

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלקו,עזרל-התקבל אישור הממונה על התחרות לעסקת גרניט הכרמל-המשך
  • אלקו-נחתם ההסכם לרכישת סופר גז מעזריאלי קבוצה -המשך
  • אלקו - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אלקו - דוח חב בת/מוחזקת-אלקטרה בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אלקו-מצגת לשוק ההון-אפריל 2019
  • אלקו - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלקו - דוח חב בת/מוחזקת-אלקטרה בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אלקו-תגובה לכתבות בתקשורת-הגישה לבהמ"ש בקשה למתן הוראות נגד...
  • אלקו - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלקו - דוח חב בת/מוחזקת-אלקטרה בע"מ
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות