אודות החברה

כנפיים אחזקות בע"מ
277,024
שרותים
1980
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
543
520040700
03-6539999
03-6539977
רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן 52008
לחברה, כנפיים אחזקות בע"מ, ולכל התאגידים המוחזקים על ידה במישרין ו/או בעקיפין, שני תחומי פעילות עיקריים:
- החברה הבת הציבורית אל על עוסקת בהובלה באמצעות מטוסי נוסעים ומטען, וכן פעילויות נלוות כגון מכירת מוצרים פטורים ממכס, ייצור ואספקת מזון לנוסעים בטיסות, מתן שירותי אבטחה, מתן שירותי תחזוקה שוטפת ותחזוקה כוללת למטוסיה ולמטוסים של חברות תעופה אחרות בנתב"ג, ניהול סוכנויות נסיעות בחו"ל והנפקת כרטיסי אשראי ממותגים לחברי מועדון "הנוסע המתמיד" של החברה.
- החברה הבת הציבורית גלובל כנפיים עוסקת בהחכרת מטוסים שבבעלותה לחברות תעופה זרות בהסכמי חכירה, וכן פעילות מכירת חלקי חילוף שבבעלותה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות