אודות החברה

גיבוי אחזקות בע"מ
225,944
שירותים פיננסיים
1991
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
448
520039314
03-5107460
03-5107459
שד' רוטשילד 76, תל אביב 6578518
החברה, גיבוי אחזקות (לשעבר אולטרה אקוויטי), עוסקת באמצעות גיבוי איתן (חברה בבעלות מלאה), בתחום המימון החוץ בנקאי (בעיקר למגזר העסקי) על ידי מתן אשראי לתקופות קצרות. האשראי כאמור ניתן לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, באמצעות מסחר בממסרים דחויים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות