אודות החברה

אס. אר. אקורד בע"מ
842,804
שירותים פיננסיים
1991
שטיינמץ עמינח ושות'
422
520038670
08-9158205
08-8507531
רח' קלוזנר 10, רמלה 7243224
החברה, אס. אר. אקורד בע"מ, פועלת בתחום המימון והאשראי החוץ בנקאי, בעיקר באמצעות מסחר בממסרים דחויים, מסחר בממסרים דחויים של צדדי ג' ו/או ממסרים עצמאיים.
מסחר בממסר דחוי (שיקים דחויים), הינו עסקת המרה בה החברה ממירה ממסרים דחויים, המוחזקים כשורה ע"י לקוחותיה, ובתמורה מקבלים הלקוחות את ערכם הכספי של הממסרים הדחויים אותם הם מסבים לחברה, בניכוי עמלה הנקבעת בין החברה ובין הלקוח עבור יתרת התקופה עד למועד הפירעון המקורי, בדרכים שונות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות