אודות החברה

קבוצת פנינסולה בע"מ
806,664
שירותים פיננסיים
1970
קסלמן וקסלמן
333
520033713
03-5650100
03-5650121
רח' יהודה הלוי 48, תל אביב 6578202
החברה, קבוצת פנינסולה בע"מ (לשעבר מיינסטרים), וחברות הבת שלה עוסקות במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (לרבות ממסרים דחויים עצמיים) וכן במתן שירותי ניהול לקרן השקעה באקוויטי. פעילות קבוצת פנינסולה מאפשרת ללקוחותיה גידול במחזורי הפעילות העסקית שלהם, תכנון תזרים מזומנים באופן מדויק יותר ועמידה בהתחייבויות שוטפות.
מימון כנגד קבלת ממסרים דחויים הינו עסקת המרה, בה מקבלים לקוחות הקבוצה את ערכם הכספי של ממסרים דחויים, בהם הם אוחזים כשורה אשר מוסבים לקבוצה, תמורת עמלה הנקבעת בין הקבוצה ובין הלקוח בהתאם לפרמטרים שונים (כגון היקף העסקה ודירוג הלקוחות והמושכים), עבור יתרת התקופה אשר נותרה עד למועד פירעון הממסר.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות