חדשות פנינסולה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פננס-תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 14.7.19
   | קישור ל-PDF
  • פנינסולה - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקת אג"ח ב
  • פננס-דוח ה.מדף להנפקת אגח ב ע"פ ת.מדף מ-,27.2.19הזמנות:15.7.19
   | קישור ל-PDF
  • פנינסולה-פתיחת מסחר ביום 16.6.19-פנינסולה אפ ,2 פנינסולה אפ 3
   | קישור ל-PDF
  • פנינסולה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • פנינסולה - מצגת לשוק ההון- מאי 2019
  • פנינסולה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פנינסולה - מצגת לשוק ההון, מרץ 2019
  • פנינסולה - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פנינסולה - מצגת לשוק ההון- נובמבר 2018

  חדשות סקטור שירותים פיננסיים