אודות החברה

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
357,897
מסחר
2004
קוסט פורר גבאי את קסירר
1232
513615286
04-6120200
04-6322255
רח' צבי הנחל פינת ראשונים, עמק חפר 38800
החברה, עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ, וחברות בנות עוסקות בשישה תחומי פעילות עיקריים:
- הדברה: אספקה ושיווק של חומרי הדברה, המשמשים בעיקר לשם הגנה על גידולים מפני מזיקים, וכן לטיפול במחלות, חיטוי הקרקע והשמדת עשבים הפוגעים בגידולים.
- תערובות: ייצור תערובות המשמשות מזון לבעלי חיים, תפעול ממגורות ומתן שירותי אחסון, וכן שיווק תערובות.
- דשנים: אספקה ושיווק של דשנים המשמשים להעשרת הקרקע ולהגדלת היבול.
- אריזה: שיווק ומכירה של קרטונים, מיכלי פלסטיק ומוצרי אריזה נלווים לחקלאות.
- אחר: אספקה ושיווק של מוצרי השקיה, זרעים, כלי עבודה וקטיף, ביגוד, פוליאתילן (יריעות פלסטיק), מרססים, רשתות, עמודי ברזל וכן פעילות שיווק ביצים.
- נדל"ן: חברות קבוצת עמיר שיווק משכירות שטחים, על פי הסכמי שכירות עם צדדים שלישיים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות