אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים:

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
13/11/2019 אחר 15:00 ברקוביץ 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל-אביב
05/11/2019 אסיפה מיוחדת 16:00 ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב.
05/11/2019 אסיפת בעלי כתבי אופציה 15:00 ברקוביץ' 4, קומה 9, מגדל המוזיאון, תל אביב.
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות