פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/05/29
תשלום קרן אחרון 31/05/29
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/05/20
תאריך אקס 20/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.52
ערך מתואם ברוטו 101.37
מח"מ 9.27
נטו מקוזז -0.63
נטו להחזקה -0.65
ערך מתואם נטו 101.3
טווח לפדיון 9.47
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/05/20 0.5 -- -- 43,426 43,426
31/05/21 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/22 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/23 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/24 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/25 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/26 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/27 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/28 0.5 -- -- 43,305 43,305
31/05/29 0.5 100 8,661,028 43,424 8,704,451
סה"כ 8,661,028 433,291 9,094,319
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות