פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/05/29
תשלום קרן אחרון 31/05/29
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/05/20
תאריך אקס 20/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.52
ערך מתואם ברוטו 100.81
מח"מ 9.58
נטו מקוזז -0.63
נטו להחזקה -0.65
ערך מתואם נטו 100.78
טווח לפדיון 9.79
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/05/20 0.5 -- -- 32,182 32,182
31/05/21 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/22 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/23 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/24 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/25 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/26 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/27 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/28 0.5 -- -- 32,092 32,092
31/05/29 0.5 100 6,418,459 32,180 6,450,639
סה"כ 6,418,459 321,101 6,739,559
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות