פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/05/27
תשלום קרן אחרון 31/05/27
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/05/20
תאריך אקס 20/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.77
ערך מתואם ברוטו 102.2
מח"מ 7.17
נטו מקוזז -0.93
נטו להחזקה -0.96
ערך מתואם נטו 102.08
טווח לפדיון 7.36
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/05/20 0.75 -- -- 108,423 108,423
31/05/21 0.75 -- -- 108,134 108,134
31/05/22 0.75 -- -- 108,134 108,134
31/05/23 0.75 -- -- 108,134 108,134
31/05/24 0.75 -- -- 108,134 108,134
31/05/25 0.75 -- -- 108,134 108,134
31/05/26 0.75 -- -- 108,134 108,134
31/05/27 0.75 100 14,417,933 108,134 14,526,067
סה"כ 14,417,933 865,364 15,283,297
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות