פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/05/27
תשלום קרן אחרון 31/05/27
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 0.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/05/20
תאריך אקס 20/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.74
ערך מתואם ברוטו 102
מח"מ 7.43
נטו מקוזז -0.9
נטו להחזקה -0.93
ערך מתואם נטו 101.92
טווח לפדיון 7.62
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/05/20 0.75 -- -- 105,397 105,397
31/05/21 0.75 -- -- 105,117 105,117
31/05/22 0.75 -- -- 105,117 105,117
31/05/23 0.75 -- -- 105,117 105,117
31/05/24 0.75 -- -- 105,117 105,117
31/05/25 0.75 -- -- 105,117 105,117
31/05/26 0.75 -- -- 105,117 105,117
31/05/27 0.75 100 14,015,583 105,117 14,120,699
סה"כ 14,015,583 841,215 14,856,798
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות