פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/01/42
תשלום קרן אחרון 31/01/42
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 5.5
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/01/20
תאריך אקס 20/01/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.79
ערך מתואם ברוטו 103.9
מח"מ 15.14
נטו מקוזז 1.2
נטו להחזקה 1.18
ערך מתואם נטו 103.32
טווח לפדיון 22.31
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/01/20 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/21 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/22 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/23 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/24 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/25 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/26 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/27 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/28 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/29 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/30 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/31 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/32 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/33 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/34 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/35 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/36 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/37 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/38 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/39 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/40 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/41 5.5 -- -- 1,005,599 1,005,599
31/01/42 5.5 100 18,283,626 1,005,599 19,289,225
סה"כ 18,283,626 23,128,787 41,412,413
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות