פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/10/26
תשלום קרן אחרון 30/10/26
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.25
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/10/20
תאריך אקס 20/10/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.46
ערך מתואם ברוטו 101.97
מח"מ 5.76
נטו מקוזז -0.22
נטו להחזקה -0.34
ערך מתואם נטו 101.67
טווח לפדיון 6.69
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/10/20 6.25 -- -- 1,029,271 1,029,271
31/10/21 6.25 -- -- 1,029,271 1,029,271
31/10/22 6.25 -- -- 1,029,271 1,029,271
31/10/23 6.25 -- -- 1,029,271 1,029,271
31/10/24 6.25 -- -- 1,029,271 1,029,271
31/10/25 6.25 -- -- 1,029,271 1,029,271
30/10/26 6.23 100 16,468,330 1,026,451 17,494,781
סה"כ 16,468,330 7,202,075 23,670,405
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות