פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/10/26
תשלום קרן אחרון 30/10/26
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 6.25
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/10/19
תאריך אקס 22/10/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.81
ערך מתואם ברוטו 105.48
מח"מ 5.92
נטו מקוזז 0.05
נטו להחזקה -0.05
ערך מתואם נטו 104.66
טווח לפדיון 7.13
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/10/19 6.25 -- -- 1,060,149 1,060,149
31/10/20 6.25 -- -- 1,060,149 1,060,149
31/10/21 6.25 -- -- 1,060,149 1,060,149
31/10/22 6.25 -- -- 1,060,149 1,060,149
31/10/23 6.25 -- -- 1,060,149 1,060,149
31/10/24 6.25 -- -- 1,060,149 1,060,149
31/10/25 6.25 -- -- 1,060,149 1,060,149
30/10/26 6.23 100 16,962,391 1,057,246 18,019,637
סה"כ 16,962,391 8,478,292 25,440,683
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות