פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 30/05/36
תשלום קרן אחרון 30/05/36
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/05/20
תאריך אקס 20/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0
ערך מתואם ברוטו 121.53
מח"מ 13.39
נטו מקוזז -0.72
נטו להחזקה -0.76
ערך מתואם נטו 121.07
טווח לפדיון 16.63
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/05/20 4.01 -- -- 778,645 778,645
30/05/21 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/22 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/23 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/24 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/25 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/26 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/27 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/28 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/29 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/30 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/31 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/32 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/33 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/34 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/35 4 -- -- 776,510 776,510
30/05/36 4 100 19,412,749 776,510 20,189,259
סה"כ 19,412,749 13,202,805 32,615,554
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות