אודות החברה

ארנה סטאר גרופ בע"מ
83,835
נדל"ן מניב בישראל
1992
ברזילי ושות'
---
366
520038332
08-9578000
08-9578031
רח' ז'בוטינסקי 45, אשדוד 7712402
החברה, ארנה סטאר גרופ בע"מ, באופן ישיר ובאמצעות חברות בנות פועלת בענף הנדל"ן. במסגרת פעילותה מחזיקה החברה בנדל"ן מניב בישראל, ובקרקעות בישראל ובקזחסטאן. פעילות ארנה גרופ מתחלקת לשני תחומים:
- מרכזי מסחר: ייזום, הקמה, רכישה, השכרה, ניהול ואחזקה של קניונים ומרכזים מסחריים. החברה מעניקה גם שירותי ניהול לשוכרי היחידות המסחריות במרכזי המסחר והקניונים המוחזקים על ידה.
- נכסי נדל"ן אחרים: קבוצת ארנה גרופ מחזיקה בעצמה או יחד עם אחרים, בנכסים בהיקף שאינו מהותי, אשר אינם נכללים בתחום מרכזי המסחר.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות