אודות החברה

אספן גרופ בע"מ
506,212
נדל"ן מניב בחו"ל
1978
בריטמן אלמגור זהר ושות'
313
520037540
03-5652222
03-5652225
רח' השלושה 2, תל-אביב 6706054
החברה, אספן גרופ בע"מ, באמצעות החברות הבנות והנכדות שלה עוסקת בשני תחומי פעילות:
- נדל"ן מניב: רכישה, יזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבנים לתעשיה, מלאכה ומרכזים לוגיסטיים. בתחום זה פועלת קבוצת אספן גרופ בישראל, גרמניה, הולנד ושוויץ.
- אנרגיה סולארית: רכישת מערכות סולאריות ואחזקתן ו/או רכישת חברות שבבעלותן מערכות סולאריות לייצור חשמל. בתחום זה פועלת הקבוצה בישראל ובאיטליה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות