חדשות אאורה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אאורה-היקף מכירות ע"פ חוזי מכירה ל12 חודשים שהסתיימו ב31.12.19
  • אאורה - פתיחת מסחר ביום 5.12.19-אאורה אגח טו
   | קישור ל-PDF
  • אאורה-דוח ה.מדף להנפקת אגח טו ע"פ ת.מדף מ-,9.5.17הזמנות:2.12
   | קישור ל-PDF
  • אאורה - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • אאורה - מצגת למשקיעים-נובמבר 2019
  • אאור -נתונים בדבר היקף מכירות יח"ד לתשעה חודשים שהסתיימו ב-.30
  • אאורה - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אאורה-נתונים בדבר היקף מכירות יחד ל-6 חודשים שהסתיימו ב30.6.19
  • אאורה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אאורה - תוצאות הנפקה אגח י"ד על פי דוח הצעת מדף מיום 6.5.19
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות