חדשות אאורה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אאורה-נתונים בדבר היקף מכירות יחד ל-6 חודשים שהסתיימו ב30.6.19
  • אאורה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אאורה - תוצאות הנפקה אגח י"ד על פי דוח הצעת מדף מיום 6.5.19
   | קישור ל-PDF
  • אאורה - פתיחת מסחר ביום 13.5.19-אאורה אגח יד
   | קישור ל-PDF
  • אאורה-דוח ה.מדף להנפקת אגח י"ד ע"פ ת.מדף מי-,9.5.17הזמנות:7.5
   | קישור ל-PDF
  • אאורה- תוצאות מכרז מוסדי לאגח יד, במסגרת הנפקה מתוכננת לציבור
  • אאורה - מצגת משקיעים-אפריל 19
  • אאורה-נתונים בדבר היקף מכירות יח"ד לשלושה חודשים ...
  • אאורה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אאורה-חתימה על הסכם מחייב להקמת כ500 יח"ד בשכונת נופי בן שמן..

  חדשות סקטור בנייה