איך שגלגל מסתובב לו בגלובל פיננס 2

מיכה צ'רניאק, מנכ"ל להבה ניהול תיקי השקעות, מתייחס לשינויים האחרונים בכדאיות ההשקעה באגרות החוב של גלובל פיננס 2
 | 
(83)
אין זה סוד כי חלק לא מבוטל ממה שמתרחש בבורסה מושפע מצד אחד מפרמטרים כלכליים בארץ ובעולם. מאידך, מגמת המסחר השוטפת בבורסה מושפעת מטעמי המשקיעים ומצב "כאבי הבטן" שלהם. השפעה זו אינה נופלת מהשפעתם של הפרמטרים כלכליים. בכל הנוגע לטווחי זמן קצרים - בינוניים במגמת המסחר ו"אופנה האחרונה" בקרב המשקיעים, ישנה השפעה העולה לדעתי על כל פרמטר כלכלי. מה קורה כאשר טעמי המשקיעים מתחלפים? על כך ניתן ללמוד לאחרונה ממגמת המסחר בדולר.

הדולר בשנים האחרונות היה מטבע אשר "נזנח" על ידי המשקיעים המקומיים. לא פעם נתקלתי בתגובות מלגלגות עת הצעתי לגוון את ההשקעה בתיק גם בחשיפה לאג"ח דולרית בשיעור של 10%-15% מסך התיק. המשקיעים התרגלו כי השקל מתחזק כל שנה ביחס לדולר בסדר גודל של מספר אחוזים, במצב כזה לא היה כל טעם מבחינתם להיחשף ל"מטבע נחות" כמו הדולר, כל עוד השקל היה המלך.

כמו גם הטענות כי ישראל סובלת מבעיות גיאופוליטיות המצדיקות פיזור כזה לא עזרו. בשנה האחרונה אפשר לראות כי טעמי המשקיעים התהפכו. לפתע אני שומע על עניין הולך וגובר מצד משקיעים להיחשף למטבעות אחרים, לפתע הסיכון הגיאופוליטי של ישראל הוא עניין קריטי, זה לא שהמצב היה שונה בעבר, פשוט הטעמים של המשקיעים היו שונים.

מי שיבדוק - ייווכח שהדולר התחזק ביחס לשקל בכ-20% ב-12 החודשים האחרונים, זהו נתון מדהים. הבעיה היא שכתוצאה מחוסר עניין מוחלט מצדם של המשקיעים בארץ בשנים האחרונות באג"ח צמודת מט"ח, ישנו כיום מחסור חמור באג"ח מקומית המספקת הצמדה לדולר (פשוט לא הונפקו כאלו בשנים האחרונות). האלטרנטיבות בחו"ל אינן פשוטות גם הן, כיוון שכיום קשה מאוד למצוא אג"ח דולרית בדירוג סביר המספקת נאותה (או תשואה בכלל).

אני מניח שאם בתחילת 2011 הייתי מציע לאנשים להשקיע באג"ח צמודת דולר, ההצעה הייתה נתקלת בתגובות כועסות. כיום כשנה וחצי מאוחר יותר הכל נראה שונה. אני מנסה לומר שמה שנראה היום כטאבו מוחלט עשוי להיתפס כאופציה האידאלית בעוד שנה וחצי. לכן משקיע שמעוניין להרוויח ולא רק להימנע מהפסדים, חייב לשמור על ראש פתוח ולזכור כי מה שנזרק היום הצדה בבוז, אולי יהיה חסר בעוד שנה וחצי כאשר כולם ירדפו אחריו....

לכל אותם המשקיעים אשר שוברים את הראש היום בחיפוש אחר השקעות צמודות דולר מעניינות אני מעוניין להציע אפשרות מקומית.

{גלובל פיננס2 אגח א}
אגרות החוב של גלובל פייננס 2 הן מוצר מובנה, בו החברה משתמשת בתשלומים המתקבלים מאגרות החוב (NOTES) שהונפקו לחברה ידי מוסדות פיננסים זרים, על מנת לשלם את תשלומי הריבית והקרן למחזיקי האג"ח שהנפיקה החברה, כאשר החברה (גלובל פייננס) משמשת בעצם כצינור להעברת התשלומים.

הסדרה הונפקה בשנת 2004 וצמודה לשער הדולר כאשר שער הבסיס של הדולר בעת ההנפקה היה 4.469 ש'. הריבית המשולמת למחזיקים באג"ח הינה בשיעור של 1.15% מעל הליבור לשישה חודשים העומדת נכון לכתיבת שורות אלו על 0.726%, כלומר הריבית השנתית המשולמת כיום היא כ-1.875%. קרן האג"ח אמורה להיפרע בתשלום אחד בחודש פברואר 2014.

ה-NOTES שנרכשו מהבנקים הזרים חשופים לחוסנם הפיננסי של הבנקים עצמם. להלן רשימת הבנקים אשר ה-NOTES שלהם מגבים את האג"ח של גלובל פיננס 2 (בסוגריים האחוז מהיקף האג"ח של גלובל פיננס המגובה ב- NOTES של הבנק):
1. ABN AMRO - דירוג בינלאומי על ידי מודיס A2 יציב (91.5%)
2. UBS - דירוג בינלאומי על ידי מודיס A2 יציב (3.8%)
3. טורונטו דומניון - דירוג בינלאומי על ידי אס אנד פי AA- יציב (4.7%)

כפי שניתן לראות כמעט כל סדרת האג"ח חשופה לבנק ההולנדי ABN AMERO שנרכש מאז הנפקת הסדרה על ידי ROYAL BANK OF SCOTLAND. דירוג האשראי של ABN הוא A2 באופק יציב על ידי מודיס, ואילו דירוג האשראי של RBS (חברת האם של הבנק) הוא BAA1 באופק שלילי. שאר הבנקים לייחוס זוכים לדירוגים גבוהים גם הם: TD עם דירוג האשראי AA- באופק יציב על ידי S&P ו-UBS זוכה לדירוג האשראי A2 באופק יציב על ידי מודיס.

חשוב לציין שאלו דירוגי אשראי בינלאומיים המשקפים חוסן פיננסי גבוה הקרוב פחות יותר לסיכון האשראי של ממשלת ישראל (A+). במקרה בו הבנק המגבה ייקלע לקשיים ויהיה צורך בארגון חובות הבנק, גם בעלי האג"ח של גלובל יאלצו לספוג תספורת שתהיה זהה לזו שיספגו מחזיקי NOTES דומים אחרים של הבנק (המשמעות היא שמבחינת הסיכון מחזיקי אג"ח גלובל פיננס כאילו ומחזיקים גם באג"ח של הבנקים שהוזכרו במשקולות המופיעים בסוגריים). זהו סיכון אחד של מחזיקי האג"ח, אולם ישנו סיכון נוסף אליו חשופים המחזיקים באג"ח גלובל פיננס 2.

לאגרות החוב נקבעו "נכסי ייחוס" שהינם מדינת ישראל (15% מהיקף החוב) וחברת החשמל (85% מהיקף החוב)/ הכוונה בנכס לייחוס הינה כי הזכויות באגרות החוב (NOTES) שהתקבלו מהבנקים הזרים' תלויים בחובות המט"ח של מדינת ישראל וחברת החשמל. כלומר כל עוד אין אירוע אשראי הן צפויות לשלם את הריבית והקרן כסדרם.

במצב של אירוע אשראי, נקבע מנגנון בו מחזיקי אגרות החוב של גלובל פיינס 2 יקבלו את שווי אגרות החוב של הנכסים לייחוס לאחר מועד אירוע האשראי. כלומר אם מדינת ישראל ו/או חברת החשמל יכנסו לתהליך של הסדר יראו באג"ח של גלובל פיננס 2 כאילו והם החזיקו בסדרות האג"ח של מדינת ישראל וחברת החשמל בעיקר. במקרה של הסדר בחברת החשמל, בעלי האג"ח של גלובל פיננס אמורים לקבל את שווי האג"ח במזומן תוך כשלושה חודשים, אם בעלי האג"ח יעדיפו זאת הם יכולים לבקש מגלובל פיננס לדרוש את התמורה באג"ח ישיר של חברת חשמל ומדינת ישראל.

האג"ח מדורגת A+ על ידי חברת מעלות. לאחרונה בגלל הכנסת דירוגה של חברת חשמל לרשימת מעקב עם השלכות שליליות, נכנסה גם האג"ח של גלובל פיננס לרשימת מעקב עם השלכות שליליות. הורדת דירוג לחברת חשמל, תגרור הורדת דירוג מקבילה גם לאג"ח של גלובל פיננס.

לסיכום
מחיר האג"ח - 80.1
תשואה - 9.5%
- 1.5
דירוג - +A

תזרים צפוי:
15/2/2013- 0.93%
15/8/2013- 0.93%
14/2/2014- 100.93%
האג"ח - (לפי שער של 4.00 לדולר) - 89.5 אגורות.

למרות המבנה הסבוך של האג"ח, היא נסחרת כיום במחיר של כ-80 אגורות שהינו כ-10.5% דיסקאונט ביחס לפארי האג"ח. מחיר זה מגלם של כ-9.5% דולרי בשנה. מכיוון שמדובר באג"ח שיתרת הזמן שנותרה עד לפדיונה קצרה - כשנה וחצי, נראה כי מדובר באג"ח אשר אומנם אינה חפה מסיכונים, אולם מדובר בסיכונים מחושבים (חברת חשמל ומדינת ישראל מצד אחד, ובנקים בדירוגים גבוהים מצד שני) והחשוב מכל - הפיצוי על הסיכון בדמות תשואה דולרית אטרקטיבית הינו פיצוי נדיב מאוד.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל
תגובות לכתבה(83):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 37.
  גלובל פיננס2 אגח א
  רונן 10/05/2013 06:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאור שער הדולר הנמוך חיפשתי השקעה באפיק זה (עם קצת סבלות הוא יעלה בחזרה) . נתקלתי בכתבה שלך מאוגוסט לגבי גלובל פיננס2 אגח א. האם הנתונים נכונים גם להיום. אשמח גם לקבל ייעוץ מקצועי.
  סגור
 • 36.
  תורת המשחקים
  dork 10/08/2012 10:39
  הגב לתגובה זו
  3 1
  מיכה - בעניין הסדר סאני-סקיילקס, אני מעט חולק על דעתך. שערי האג"ח של סקיילקס היום כל-כך נמוכים שהצעת הרכש (אם תבוא) תראה כהצעה נדיבה ביותר ולא מעט מחזיקים יעדיפו להתפטר מהאג"חים האלה ולהמשיך בדרכם. הצעת הרכש הנוכחית ניראת כמו חבל הצלה ולכן גם אם אנשי פסגות יעמדו בסירובם ישנו סיכוי לא רע שההצעה תתקבל. * מזכיר שוב - מדובר בהצעת רכש וולונטרית ולא בהסדר חוב, כך שאין משמעות למתנגדים. כמו כן אני לא אופתע אם יתברר שלבן-דוב ישנו הסכם או הבנה עם האצ'יסון שאם ההצעה לא תתקבל כנדרש אז הוא ישלם את ההפרש המהוון מכיסו.
  סגור
 • 35.
  ישאל ה
  מחזיק 10/08/2012 07:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה, בהינתן מה שקורה ב-קמן, מה הצפי ב-ישאל אגח? תודה ושבת שלום
  סגור
 • ישאל אג"ח
  מיכה צ'רניאק 10/08/2012 10:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שים לב שהדרישות של בנק דיסקונט לגבי בחינת אפשרות/כדאיות מבחינת הבנק להיכנס להסדר נגעו גם לקמן תעשיות שמהווה חלק מהותי מישאל. במצב זה אם קמן תגיע לפירוק רוב הסיכויים שישאל עצמה תמכר בחלקים כלומר גם שם יעבור תהליך דומה לקמן . המשמעות היא שלמרות שמצבה של ישאל עדיין טוב יותר מזה של קמן גם בעלי האג"ח של ישאל צפויים לפגיעה אנושה (זה כמובן בא לידי ביטוי במחיר האג"ח של ישאל בשוק).
  סגור
 • 34.
  קרדן ד
  יוסי 09/08/2012 19:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה, מה שיפוטך לגבי אגח זה? כמה טוב שחזרת..
  סגור
 • קרדן ד
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 19:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  קרדן ד- תשואה כ 11.7% ברוטו מח"מ 1.7 שנים (בעצם עד יוני 2013 המחזיקים אמורים לקבל כ 45% מעלות האג"ח היום). יש גם שעבודים לטובת האג"ח חלקם במניות (קרדן נ.ו שמבחינת השוק מעט בעיתיים) אבל חלקם טובים יותר. לדעתי זה אג"ח מעניין למשקיעים בסיכון גבוה.
  סגור
 • 33.
  דרבן ח, בי-גי-אי
  אגחניק 09/08/2012 18:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה, ברוך שובך. אשמח לשמוע חוות דעתך על דרבן-ח (פישמן) ועל בי-גי-אי (צביקה בירינבוים). תודה!
  סגור
 • דרבן ח,ביגיאיי אג"ח
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 19:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  דרבן ח- זו אחת האחזקות הגדולות שלנו.לדעתי האג"ח בסיכון בינוני ,המח"מ קצר והתשואה טובה.ביגיאיי- לאחר ההסכמות בין החברה לבעלי האג"ח הסיכון הכלכלי ירד משמעותית.נותר הסיכון של בעל השליטה שניסה לעשות קופה במספר הזדמנויות על חשבון בעלי האג"ח.זו הסיבה העיקרית לתשואה בה עדיין נסחר האג"ח.
  סגור
 • 32.
  איזו הפתעה נעימה לקרוא אותך שוב! (ל"ת)
  קוראת קבועה 09/08/2012 17:28
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סגור
 • תודה. (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 19:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 31.
  מכתשים אגן ב
  ar 09/08/2012 16:35
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה שלום, האם יש עדיין סיכון באג"ח זה שבעליו חברה ממשלתית סינית ? מה דעתך כהשקעה לפנסיה
  סגור
 • מכתשים ב
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 19:42
  הגב לתגובה זו
  0 1
  אני מתלבט בעצמי בשאלה. מצד אחד מדובר על אג"ח בדירוג טוב ובתשואה חריגה ביחס לדירוג (A+) מצד שני המח"מ ארוך מאוד (בתשואה הנוכחית אולי זה לא חיסרון) . נראה שהשוק מתמחר את האג"ח בדירוג נמוך יותר כלומר הוא לוקח את הדירוג של חברות אחרות מהקבוצה סביב A- ומייחס לחברה את הסיכון של חברה בקבוצת אידיבי ומצד שני מתייחס בזהירות גדולה לסינים ולכן התפקוד החלש של האג"ח לדעתי.
  סגור
 • 30.
  המשביר אגח ב'
  יהונתן 09/08/2012 16:33
  הגב לתגובה זו
  0 2
  תודה על עוד טור מעניין ומרחיב דעת! אג"ח המשביר ביצע מהלך עליות מרשים בשבוע-חודש האחרון ללא כל הודעה מצד החברה, היום פורסמו מגעים להכנסת מנכ"ל אופיס דיפו כשותף באופיס דיפו או מכירתה - האם אלו הסיבות למהלך העליות? אתה צופה שימשיך? האגח מתומחר בזול כבר תקופה ארוכה... תודה!
  סגור
 • המשביר 365 ב
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 19:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האג"ח נסחר במחיר נמוך בעקבות האכזבה הגדולה מכישלון מכירת סיבוס , מכירה שהייתה אמורה לפתור את בעיות החוב של החברה. החברה דיווחה כבר ביולי על כוונה לערוך שינויים באופיס דיפו. אופיס דיפו סובלת מהפסדים נמשכים המקשים מאוד על החברה ולכן מכירה של הרשת מהווה חדשות טובות לאג"ח.לחברה אין תשלומים מהותיים בתקופה הקרובה (תשלום הקרן לאג"ח ב רק ב 2015) לכן על מנת לבחון האם האג"ח יוכל להמשיך ולטפס צריך שיהיו התפתחויות חיוביות. מכירה של אופיס דיפו עשויה להיות כזו רק צריך לראות מה מהות המכירה ומה נותר לחברה נטו ביד לאחר המכירה. כאמור רק התפתחויות אמיתיות – כלכליות יוכלו לתת תשובה לגבי מגמת המסחר הצפויה ( לא הייתי שם את הזיטונים לחדשות חיוביות מכיוון הדו"ח הכספי הקרוב).
  סגור
 • ומה ביחס למועדון 365אגח ב? תודה מראש. (ל"ת)
  דדי 11/08/2012 07:26
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 29.
  שאלה 10
  רן 09/08/2012 15:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה לא ענית לי. אם זה בגלל ששכחת - אודה לך על תשובתך, ואם זה משום שבחרת לא לענות - אז אני מכבד את זכותך שלא לענות. בכל אופן תודה על עזרתך המועילה
  סגור
 • טען עוד
 • סאני-סקיילקס
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 16:15
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1- לא שכחתי, עניתי (יותר נכון עניתי פעמיים אבל משום מה התשובה לא פורסמה).2- להלן תשובתי שוב- כשרכשנו את אגרות החוב של סאני (עיקר הרכישות) בעצם החלפנו אג"ח קצר של סקיילקס שהיה ברשותנו ונסחר בתשואות נמוכות באג"ח של סאני בתשואות גבוהות יותר. בזמנו ענץ התקשורת היה במצב שונה וגם לטובת האג"ח של סאני היו שעבודים כאשר רק לפני כשנה לא היה נראה כי סקיילקס ברווחיות של פרטנר תתקל בקשיים בתשלומים לבעלי האג"ח. מאז כאמור השתנה הרבה.3- המצב בסקיילקס הוא כדלהלן- מתנהל מו"מ בין החברה לנציגות האג"ח לגבי מתווה ההצעה של האציסון. מספיק לבחון את המסחר לאחרונה באג"ח של סקיילקס-סאני על מנת להבין כי השוק אינו מאמין שייצא הסדר מהמו"מ הנ"ל (מצד אחד חלק מהנציגות מיליטנטית מאוד –מגדל,פסגות מצד שני בן דוב וזה כבר מספיק להמחיש את הבעיות האפשריות). אני מקווה שהם יפתיעו אותי לטובה.
  סגור
 • 28.
  מיכה, מה עצר את הפיחות?
  שאלה 09/08/2012 15:02
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה אמנם אתה לא דילר קצר טווח של מט"ח אבל מה לדעתך עצר את הפיחות שהיה כאן? הדולר התקרב ל- 4.1 ונעצר. יש איזה גוף שטוב לו דולר נמוך מ- 4 ש"ח למה? אמנם הממשלה הראתה סימנים לשליטה על ההוצאות והגדלת מיסים אבל מצבינו לא טוב, יש גרעון בחשבון השוטף. אגב, מה הצפי שלך - צפי לא תשובה וודאית לגבי ה-$ ושנה קדימה? מה יקרה לשערי המט"ח אם תתחיל כאן מלחמת טילים בין ת"א וטהרן? מה צפוי למט"ח בכזה תרחיש? תודה.
  סגור
 • פיחות
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 16:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כפי שציינת קטונתי מלהעריך. מה שאוכל לומר שכנראה שער של 4 ₪ הוא כנראה עדיין מחסום פסיכולוגי קשה כמו כן הדהירה של הדולר בעולם נעצרה עם סימני ההתאוששות באירופה וביורו.במצב כזה רבים ניצלו את העצירה לממש רווחים כולל לדעתי יצואנים המעוניינים לקבע שער גבוה סביב 4 ₪ . אם יתממש התרחיש שאתה מציג לירי טילים בקו אירן-תל אביב אני צופה שלא תהיה כול בעיה לדולר לפרוץ את המחסום של 4-4.1 ₪ לדולר. אני מאמין שזו תהיה הבעיה הקטנה של המשקיעים כי הם יהיו עסוקים להיות בפאניקה.
  סגור
 • 27.
  דלק נדלן
  ורדינה 09/08/2012 15:00
  הגב לתגובה זו
  1 1
  הי מיכה, מה דעתך על רמת הסיכון בדלק נדלן אגח ה ברמות המחירים הנוכחיות? תודה על הכתבה המעניינת
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 16:05
  הגב לתגובה זו
  2 0
  זו שאלה שאני איני יכול לענות עליה כיוון שאין לי עדיין מושג אם יהיה או לא יהיה הסדר. זה אבסורד אבל כבר שנה שאי הוודאות הזו באוויר אי אפשר לפעול במצב כזה.
  סגור
 • 26.
  גב ים
  ורד 09/08/2012 14:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיה, טוב לשמוע ממך. מה דעתך על האגחים של מירלנד- ג ו ד מבחינת רמת סיכון. מה פחות מסוכן כלכלית ירושלים אגח ה או אגחי מירלנד? האם יש אגחים של חברות נדלן מניב שאתה ממליץ עליהם? תודה רבה תודה ורד
  סגור
 • כלכלית ה,מירלנד ג
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 16:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1- אני מעדיף את אג"ח ג של מירלנד בגלל שהוא קצר יותר (משלם קרן כבר החודש).לדעתי זה אג"ח בסיכון בינוני בעל תשואה מצוינת (אנחנו מחזיקים באג"ח).2- מבחינת איזור הפעילות מירלנד מסוכנת יותר (פועלת רק ברוסיה) אבל מבחינת מבנה המאזן ,מינוף וכדומה לדעתי כחברה מירלנד עדיפה (למרות שהדירוג של כלכלית גבוה יותר מזה של מירלנד). המח"מ של כלכלית ה קצר כך שלדעתי הוא דומה במהותו למירלנד ג לדעתי.3- את יכולה לראות את מבנה הקרן להבה אג"ח שם אפשר למצוא באילו סדרות אג"ח של חברות נדל"ן בעלות נכסים מניבים אנחנו משקיעים(כגון גב-ים הארוך ,נכסים ובניין או דרבן או אפריקה וכדומה).
  סגור
 • 25.
  הצעת הרכש של האציסון וסאני
  אלי 09/08/2012 14:11
  הגב לתגובה זו
  1 1
  האם להערכתך ההצעה תעבור במתכונת הנוכחית? או שצפוי שיפור מסויים לבעלי אגח סקיילקס? ידוע לך מה הלו"ז לעניין? לגבי סאני, האם מהדיבידנד של תפוז ומהנכסים החופשיים החברה תהיה מסוגלת לשלם את הקרן בסוף השנה(או לפחות את הריביות)?
  סגור
 • סאני-סקיילקס
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 15:46
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1-במתכונת הנוכחית יהיה קשה להצעה לעבור (יש בה פגמים בולטים מדי). 2- הייתי שנח אם הנציגות הייתה מתמקדת בשיפור מתווה ההצעה כיוון שלדעתי מדובר בהצעה בעלת יתרונות לבעלי האג"ח (אני מאמין שכולם רוצים לראות את בן דוב מחוץ לקבוצה ואת האציסון בפנים).לצערי אני חושש שהנציגות תתעסק יותר בהצהרות ופחות בטובת כלל המחזיקים (מגדל ופסגות בנציגות הן אופציה לפיצוץ במו"מ לדעתי) ולכן החשש שלמרות שכולם עדיפה האפשרות של ההסדר על פני פירוק לא בטוח שנגיע לשם.סאני- הדיבידנד מתפוס יספיק רק לריביות. בלי הסדר בסקיילקס אין לסאני יכולת לשלם קרן לאג"ח.
  סגור
 • 24.
  שחרית דולר אגח ה'
  בועז 09/08/2012 13:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה תודה על הכתבה המצויינת כמו תמיד כייף לקרוא את הכתבות שלך. שאלתי מה דעתך על אגח דולרי נוסף (שחרית דולר אגח ה) אני חושב שבעבר גם המלצת עליו האם הוא עדיין אטרקטיבי במחיר הנוכחי ומה עדיף בין שני האגחים ? תודה ויום טוב.
  סגור
 • שחרית ה
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 15:46
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לפני כחודש פרסמתי טור שעסק בשחרית ה אני מציע לקרוא אותו אפשר לחפש כאן באתר או באתר להבה. שחרית ה רגיש מאוד למחיר שער הדולר ( מתחת ל 4 ₪ אין תשלום ריבית) ראינו לאחרונה שבינתיים הדולר מתקשה להתייצב מעל 4 ₪ . לכן במצב הנוכחי ובגלל שגלובל בעל מח"מ קצר ואילו שחרית ה הוא אג"ח לטווח ארוך נראה לי שלמשקיעים המעוניינים להיחשף לשינויים בשער הדולר עדיפה החשיפה דרך גלובל.
  סגור
 • 23.
  טאואר ו
  r קורא קבוע 09/08/2012 13:33
  הגב לתגובה זו
  0 2
  א. גם הוא צמוד לדולר. ב. ירידת המניה טובה לבעלי האג"ח עד ספטמבר, מועד בו יקבע שער ההמרה. ג. נותן קופון נאה בכל שנה (7.8%) דעתך? תודה.
  סגור
 • טאואר ו
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 14:18
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1-אתה צודק אבסורדית ירידת המניה היום טובה לאג"ח זה ולמרות זאת הוא יורד בגלל המניה כך שזה מוזר.2- לדעתי מדובר על השקעה שהיא עדיפה משמעותית על פני השקעה במניית החברה במיוחד שהחל מבעוד כחודש תכנס לתוקף אפשרות ההמרה למניה.3-לדעתי מדובר באג"ח להמרה שאינו מתומחר נכון כיום בשוק (הוא מתומחר נמוך מדי ביחס למניה).
  סגור
 • 22.
  תודה על ההמלצה מיכה, אבל...
  יריב 09/08/2012 13:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם אתה לא חושש ליציבותו של הרויאל בנק אוף סקוטלנד? אני שואל את זה בעיקר בגלל הפרשה של ויסות שערי הריבית באנגליה שמסכנת את הבנק וישנן אפילו ספקולציות על צורך בהלאמה שלו.
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 14:16
  הגב לתגובה זו
  2 0
  החשיפה היא ל ABN אשר נרכש בעבר על ידי RBS לדעתי הלאמה היא דווקא טובה לאג"ח כי זה יסיר את החשש ממצבה של RBS . דרך אגב גם אם RBS תקלע לקשיים זה אינו אומר שאמורה להיות בעיה ב ABN בעבר גם כאשר ליהמן פשטו את הרגל חברות בנות שלהם המשיכו לפעול ...
  סגור
 • 21.
  מרווחי ה- BID-ASK לא מאפשרים לקנות את הנייר בתשואות הנל
  אחד שבדק 09/08/2012 13:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  גם לצאת מהנייר לא פשוט בגלל חוסר נזילות
  סגור
 • גלובל פיננס 2
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 14:12
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מדובר על אג"ח לשנה וחצי ולכן ההנחה היא שמי שרוכש אותו מעוניין לשבת עליו עד לפדיון. המחזור הממוצע באג"ח הוא כ 100 אלף ₪ ביום. לפני כחודשיים היה קל יותר לרכוש באג"ח לאחרונה בגלל העלייה בשער הדולר ובגלל מיעוט אפשרויות ההשקעה באג"ח דולרי המוכרים באג"ח פחתו. באג"ח בתשואות כה גבוהות בדרך גלל המרווח הוא יחסית גבוה לכן צריך סבלנות כאשר באים לרכוש/למכור.
  סגור
 • 20.
  משוואת סיכוי סיכון באגחי סאני
  דני 09/08/2012 13:12
  הגב לתגובה זו
  1 1
  היי מיכה. דעתך מענינת אותי. בהנחה שהמשקיעים ידחו את הסדר בן דב - אצ'יסון, יש הצדקה לדעתך לקניית אגחי סאני ב- 36 אגורות?
  סגור
 • בהנחה של דחיית ההצעה לא כדאי לרכוש את האג"ח במחיר זה (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 14:08
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 19.
  אורכית א
  r קורא קבוע 09/08/2012 13:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בהתאם להסדר זכות לפירעון מוקדם בשער 100 לפי מועדים שסוכמו, המועד הראשון לתשלום החודש בתאריך 20/8 בהיקף 36 מיליון ש"ח כשהאג"ח נסחר ב 66 +- לפי מצב נוכחי במועד פירעון ראשון ניתן לפרוע שליש מהכמות לפחות ברווח של 50% לחלק הנפרע. מה דעתך? תודה.
  סגור
 • אורכית א
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 14:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אורכית א- לאחר מועד הפירעון המוקדם צפויה לדעתי נפילה במחיר יתרת הסדרה זה לאור מצב החברה ולאור העובדה שהחברה שורפת כסף (בעלי האג"ח פשוט יחששו ליתרת האג"ח שתיוותר אצלהם). כעת צריך להחליט אם יתרת הסדרה תסחר מעל או מתחת ל 50 אגורות (אין לי מושג כיצד יגיבו המחזיקים).
  סגור
 • אורכית א
  חיים שיבי 09/08/2012 20:12
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מיכה,שלום. ראשית, הרשה לי להביע את הערכתי ליכולת הניתוח המקצועית שלך ולבקיאותך בתחום האג"ח. עם זאת, לא ברור לי איך הגעת למחיר 50 באג"ח של אורכית . שים לב שכיום יש 104 מ' ע.נ. אג"ח א במחזור. מתוכם 26 מ' מוחזק ע"י חברות בשליטת החברה ואינן משתתפות בהסדר. לכן, יחולקו בסוף אוגוסט 36 מ' ₪ ל-78 מ' ע.נ. זהו החזר של 46 אג' לאג"ח או 70% מההשקעה-66. מכיוון שהערך המתואם של האג"ח 120 הרי שייפדו כ-30 מ' ע.נ. ויוותרו 48 מ'. אם כך מחיר האיגרת צ"ל 66*78- 120*30=48*32.25 . 40 יום מאוחר יותר החברה מחלקת עוד 10 מ' ₪ (יש כסף בקופה)כנגד 8.3 מ' ע.נ. מה שנותן החזר של 59 אג' )89% מההשקעה) ומחיר איגרת של 66*78- 120*38.3=39.7*13.9 . כלומר , האג"ח צ"ל מתחת ל-32 ביום א' ומתחת ל-14 בפדיון הבא בכדי שאפסיד. אפשר להמשיך כך לגבי הפדיון הבא במרץ 2013 וכן הלאה. מכיוון שנגמרים לי התווים אפנה אותך ואת הקוראים למאמר מלא של ניתוח אג"ח זה בכתובת hshiby.co.il . תודה.
  סגור
 • 18.
  ישראלום לאור עיסקת איקאה המתקדמת
  r קורא קבוע 09/08/2012 12:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סדרה ד פורעת שליש באוקטובר, כמו כן הבעלים הבטיחו לתמוך. דעתך? תודה.
  סגור
 • ישראלום ד
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 14:06
  הגב לתגובה זו
  0 2
  ישראלום- שוב סיכון לביטול העסקה עם הראל עלול להעיב אבל גם כך צריך לזכור שהמינוף של החברה עצום ויש בנקים באמצע שזה תמיד נקודה מסוכנת במיוחד בתקופה הנוכחית. נכון בעלי השליטה הבטיחו לתמוך לפחות בתשלומים הקרובים אני רוצה להזכיר כי בעבר ציינתי במספר תשובות שאני איני סומך עליהם למרות עושרם של בעלי השליטה (כבר ראינו שזו אינה ערובה לכך שבעלי הון יעמדו אחרי חובות החברות שלהם). לכן על פניו סדרה ד נראית כמעניינת למשקיעים בסיכון גבוה צריך רק להיות מודעים לכך שהסיכון גבוה והסכנות עלולות לצוץ בהפתעה (במיוחד בחברה ממונפת מהסוג של ישראלום).
  סגור
 • 17.
  איזי אנרגיה-הזדמנות...
  r קורא קבוע 09/08/2012 12:45
  הגב לתגובה זו
  1 0
  עיסקת מכירת תחנות דלק בארה"ב, יבצעו פירעון מוקדם בעוד כחודשיים. פארי כ 122 ונסחר ב 96 כך שיש פוט' רווח של 25%. התרשמותי שהעיסקה רצינית , קיים חשש מסוים שלא תתבצע (סיכוי קטן לדעתי שכן זמן קצר לפני ההודעה החברה דחתה את הצעת קוטלר), בכל מקרה התחנות ועוד מה שנשאר מחוץ לעיסקה אלו נכסים מעל שווי האג"ח. לדעתי הזדמנות. האם אתה תומך?
  סגור
 • איזי
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 14:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אני איני מכיר היטב את הצדדים המעורבים ועד כמה הם רציניים ואו אמינים לכן קשה לי לחוות דעה. הסיכון של ביטון או פיצוץ עסקת המכירה הוא אינו סיכון מבוטל לדעתי וצריך לקחת אותו בחשבון. אני רוצה להזכיר שהמשביר 365 ניהלו מו"מ למכירת חברה שנראה שאין שום מניעה שהוא לא יצא לפועל ובסוף הממונה אסר על המכירה כך שיש אפשרות לצרות לצוץ ממקומות שלא חזינו אותם.
  סגור
 • איזי אנרגיה
  רוני 09/08/2012 13:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם המניה שווה קניה
  סגור
 • 16.
  שאלה מאריק a לגבי נתנאל גרופ אג"ח
  אנונימי 09/08/2012 12:26
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מה לדעתך גורם לעליה לאחרונה?
  סגור
 • נתנאל אג"ח
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 13:44
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ראה הודעות החברה מיום ה 19/7 לגבי מכירת נכסים בחדרה ובחולון. אלו נכסים ששועבדו לטובת האג"ח
  סגור
 • 15.
  דרוג אגח
  קובי 09/08/2012 12:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה אני מתפלא שאתה מייחס חשיבות לדרוג האגח. די להזכיר את אגח קשת (AAA), מטבעות עולם (AAA), אלביט הדמיה, ועוד רבים. מדובר בבדיחה, חברות הדרוג פועלות זמן רב לאחר שהציבור גילה את האבסורד בדרוג, ולפעמים באיחור רב, לאחר שנגרמו הפסדים כבדים. לידיעתך מעלות נתבעת על נזקים במיליונים בעניין קשת, מטבעות עולם!!!
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 13:50
  הגב לתגובה זו
  1 0
  דירוג האג"ח של גלובל נגזר מהדירוג של חברת חשמל וזה הוזכר בכתבה. זו הסיבה שהוזכרו בכתבה בהרחבה החשיפות והסיכונים של האג"ח . כעת המשקיע צריך להחליט אם התשואה מצדיקה את הסיכון.
  סגור
 • 14.
  תיסוף בשקל
  עוזר דלים 09/08/2012 11:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה יקרה לתשואה אם השקל יתחזק ב 10% ?
  סגור
 • השפעת תיסוף בדולר על גלובל פיננס 2
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 13:41
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מדובר באג"ח צמוד דולר במח"מ קצר ולכן ירידה של כ 10% בשער הדולר אמורה לגרור ירידה דומה באג"ח של גלובל. מי שמאמין שצפויה ירידה של 10% בשער הדולר לא ירצה לרכוש את האג"ח.
  סגור
 • פתח תיקוה
  ניב 09/08/2012 12:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  השקל יתחזק ב-10% בזכות מה?
  סגור
 • 13.
  מיכה - מקצוען אמיתי תענוג לקרוא אותך כל פעם....אידיבי ד
  דן 09/08/2012 11:35
  הגב לתגובה זו
  2 0
  למה הפער הכל כך גדול בין אגח 4 הארוך לאגחים 3 ו 5 של אידיבי? איזו תספורת משקף אגח 4 של אידיביאחז? תודה
  סגור
 • אידיבי ד
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 13:36
  הגב לתגובה זו
  2 0
  זו התשובה שכתבתי למגיב 11 בנושא "הבעיה של אג"ח ד של אידיבי היא שמדובר באג"ח בו תשלום הקרן רק בסוף 2015 ואילו לחברה יגמרו המזומנים כבר בסוף 2013 לכן החשש העצום. זה נכון שבסוף השנה אמור להתקבל קופון של כ 6 אגורות ובכך כרבע מעלות האג"ח אמורה להתקבל חזרה. לגבי הסיכוי להסדר – במקרה של אידיבי לדעתי הסיכוי הוא גבוה כיוון שלאידיבי אין נכסים מלבד האחזקה בפיתוח- זהו נכס שהשווי שלו אפסי היום ולכן האופציה היחידה של החברה לגייס כסף היא בהזרמה נוספת של בעלי שליטה, לאור מצבם ולאור התנהלות הבנקים זה נראה לא פשוט. כול הפעולות שצינתה הן בחברות למטה דסק"ש בעיקר וקצת באידיבי פיתוח ,הבעיה שחברות אלו אינן יכולות לעלות כיום כסף בצורת דיבידנדים לאידיבי אחזקות. מול זה עומד מחיר האג"ח המשקף מחיקה של למעלה מ 80% משווי האג"ח. במידה ובשנה הקרובה יהיה שיפור במצב המשק ואו בשוק ההון צפוי לדעתי גם שיפור במצבם של בעלי האג"ח. אחרת אם המצב יישאר כפי שהוא היום לא אופתע אם כבר בשנה הבאה יהיה צורך בהסדר חוב (הסדר חוב אינו רע בהכרח לאג"ח ד לדעתי הוא אפילו עדיף מבחינתם על פני המצב הקיים)."
  סגור
 • 12.
  מחיר אגחי סאני
  קורא נלהב 09/08/2012 11:20
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה שלום, מחירי אגחי סאני הנוכחיים משקפים חשש כבד מחדלות פרעון ולא מגלמים את ההסכם עם האצ'יסון. האם אגחי סאני לא "צריכים" להיסחר במחיר גבוה יותר, המשקף את הסיכוי הגבוה למימוש ההסכם עם האצ'יסון? תודה
  סגור
 • מחיר אג"ח סאני
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 13:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מחיר האג"ח משקף חוסר אמון בכך שבעלי אג"ח סקיילקס יצליחו להגיע להסכם עם בן דוב ולכן המחיר אינו משקף את השווי שמקרה של הסכמה. לאור ההתנהלות באג"ח של סקיילקס נראה כי גם שם לא מאמינים שיגיעו להסדר. לאור ההנהלות של הצדדים עד עכשיו זו אפשרות שיש לקחת אותה בחשבון.
  סגור
 • 11.
  אידיבי ד את שות
  שואל 09/08/2012 11:12
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מיכה בוקר טוב, אתה צריך לכתוב יותר - אם צריך אפשר לארגן שכל קוראי הפורום יקליקו לפחות על בנר אחד ולהוסיף באנרים לדף שלך. לשאלה, אג"ח אידיבי ד - נסחרת ב- 22אג, בסוף השנה משלמת 6אג ריבית. אג"ח בצרות צרורות שלא בטוח שישולמו כמו קמו וישאל נסחרות בכ- 10אג כלומר כ- 6 אג זול יותר מאידיבי ד לאחר פרעון קופון סוף השנה. נוחי קונה מניות ומאותת שהכל בסדר, כרגע, מנכ"ל סלקום קיבל הוראה להפחית הוצאות ב- 600M ש"ח בשנה. הנדלן של שופרסל יוצא מתוך החברה. לחברה במאוחד המון חובות אבל היא הלווה הגדול ביותר במשק (מהצבוריים). לאור הכרותך עם החברה, אם היית צריך לנחש האם בשנתיים הקרובות תהיה בקשת הסדר באידיבי? האם יחד עם פתוח ודסק"ש? אם כן, איזה הסדר אפשרי? האם פריסה מחדש או דרושה כאן מחיקת חוב והמרה בהון? האם לנוחי ושותפיו יש את היכולת למשוך שנתיים ולתת למצב בשוק הסלולאר והקמעונות להתאושש? במקרה שאחזקות תבקש דחיית קרן, האם החברה ממקורותיה מסוגלת לשלם ריביות נניח 3-4 שנים (עם עזרת בעלים). מי לדעתך מוכר ב- 22אג ולמה הוא עושה זאת? מי שמוכר מוותר על 5/6 מהחוב.
  סגור
 • אידיבי ד
  נ 09/08/2012 15:44
  הגב לתגובה זו
  1 1
  המוכרים בחודש מאי הם: אי.בי.אי, אפסילון, דש, מיטב, כלל, מנורה. הקטינו פוזיציה: פסגות ואקסלנס. קנו בכמויות: הראל פיא.
  סגור
 • אידיבי ד
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 13:21
  הגב לתגובה זו
  2 1
  הבעיה של אג"ח ד של אידיבי היא שמדובר באג"ח בו תשלום הקרן רק בסוף 2015 ואילו לחברה יגמרו המזומנים כבר בסוף 2013 לכן החשש העצום. זה נכון שבסוף השנה אמור להתקבל קופון של כ 6 אגורות ובכך כרבע מעלות האג"ח אמורה להתקבל חזרה. לגבי הסיכוי להסדר – במקרה של אידיבי לדעתי הסיכוי הוא גבוה כיוון שלאידיבי אין נכסים מלבד האחזקה בפיתוח- זהו נכס שהשווי שלו אפסי היום ולכן האופציה היחידה של החברה לגייס כסף היא בהזרמה נוספת של בעלי שליטה, לאור מצבם ולאור התנהלות הבנקים זה נראה לא פשוט. כול הפעולות שצינתה הן בחברות למטה דסק"ש בעיקר וקצת באידיבי פיתוח ,הבעיה שחברות אלו אינן יכולות לעלות כיום כסף בצורת דיבידנדים לאידיבי אחזקות. מול זה עומד מחיר האג"ח המשקף מחיקה של למעלה מ 80% משווי האג"ח. במידה ובשנה הקרובה יהיה שיפור במצב המשק ואו בשוק ההון צפוי לדעתי גם שיפור במצבם של בעלי האג"ח. אחרת אם המצב יישאר כפי שהוא היום לא אופתע אם כבר בשנה הבאה יהיה צורך בהסדר חוב (הסדר חוב אינו רע בהכרח לאג"ח ד לדעתי הוא אפילו עדיף מבחינתם על פני המצב הקיים).
  סגור
 • רק דבר אחד שכחת
  מנהל השקעות 10/08/2012 22:02
  הגב לתגובה זו
  0 1
  אומנם ה-NAV של פיתוח הוא 0 או מינוס אבל זה לא לוקח בחשבון את פרמיות השליטה בחברות הקבוצה!
  סגור
 • 10.
  אגח סאני וסקיילקס
  רן 09/08/2012 11:01
  הגב לתגובה זו
  4 0
  היי מיכה, מדוע העדפתם להשקיע באגחי סאני ולא באגחי סקיילקס עם שעבודים? הרי אם הפירמידה של בן דב תקרוס, ואני מתעלם כרגע מהסכם הצ'יסון, השעבודים של אגחי סאני (מניות סקיילקס) יהיו חסרי ערך בעוד ששעבודי אגחי סקיילקס (מניות פרטנר) יהיו בעלי ערך? שאלה נוספת ברשותך: איפה עומד מימוש ההכם עם הצ'יסון? בתודה מראש
  סגור
 • 9.
  הסיכון בכור
  פייטון 09/08/2012 10:53
  הגב לתגובה זו
  3 0
  מיכה שלום.ברוך שובך. האם תוכל להסביר את הסיכונים באג"ח ט של כור? לחב' מזומנים המספיקים לשרת את חובותיה, אז איך התשואה הייתה מעל 12% לפני חודשיים? והאם תוכל לחדד את מבנה האופציה\הלוואה כנגד מכתשים אגן? תודה רבה על הסבלנות והמקצועיות
  סגור
 • כור אג"ח
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 13:00
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1-מבחינת סיכון היקף המזומנים של כור אמור לכסות את רוב החובות של החברה לבעלי האג"ח ולבנקים. לחברה הלוואה מהסינים שניתנה בעת עסקת מכתשים אבל זו הלוואה נון ריקורס שעומדת מול האחזקה במכתשים בלבד (40% ממכתשים).2- אם בוחנים את הסיכון באג"ח של כור במצב כזה ההלוואות של הקבוצה הון ריקורס שעומדות מול הנכסים של החברה (מכתשים וקרדיט סוויס) והמזומנים אמורים לכסות את החוב לבעלי האג"ח. הסיכון מגיע מהצורך של אידיבי ודסק"ש במזומנים ולכן קיים חשש שינסו למשוך את המזומנים של כור למעלה (לדוגמא המיזוג עם דסק"ש שניסו לקדם בתחילת השנה).
  סגור
 • 8.
  פטרו ו' יחס סיכון סיכוי שער 58
  דודו 09/08/2012 10:44
  הגב לתגובה זו
  2 2
  מיכה שלום, מה דעתך על פטרו ו' לאור ההתפתחויות האחרונות בחברה. מו"מ למכירת אבגול מניות מח"ל וכיוב'. תודה מראש
  סגור
 • פטרוכימיים ו
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 12:41
  הגב לתגובה זו
  1 2
  כול הפעולות שנעשות אמורות לסייע לחברה לעבור את 2013 בשלום זה טוב מצד אחד כיוון שבתקופה הזו בעלי אג"ח ו יקבלו תשלומי ריבית גבוהים אבל תשלומי הקרן אמורים להתחיל רק ב 2014 ובינתיים החברה אמורה למכור את אחד הנכסים העיקריים שלה שאינו משועבד כך שאם יהיו בעיות בהמשך כיוון שלטובת אג"ח ו אין ביטחונות מצבם יורע במקרה כזה. שורה תחתונה הסיכון עדיין גדול וכעת לחברה צפויה להיות תלות מוחלטת בתוצאות של בזן.
  סגור
 • לדעתי הסיכוי מצויין לעומת הסיכון
  hgyzv 10/08/2012 17:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  עד סוף 2013 בואכה מרץ 2014 לפני תשלום הקרן הראשון בסדרה 6 צפויים תשלומים של 14 נקודות (לפחות אם לא יותר בתרחישי תשואות מקמ נורמליות יותר)שכרגע אין שום סיבה שלא יתממשו. לכן מי שרוכש כרגע ב 58 אגורות יראה די בוודאות מתון 14 עד לפדיון הראשון. בפדיון הראשון יוחזרו עוד 22 נקודות כולל הריבית וגם תשלום זה נראה כרגע בלתי נמנע. למרות שהסדרה לא מקבלת שום שיעבוד לחברה יש כיום מנייות בזן ואבגול חופשיות לפי שווי של כ 470 מליון שח. דווקא הייתי נזהר מהסדרות הארוכות שהן חשופות בטווח הארוך לשווי בזן ושאר קטסטרופות לא צפויות וחבל שהחברה לא פיתתה יותר מחזיקי סדרות קצרות להמירן לחב ארוך. בנוסף , אם החברה היתה משכילה לרכוש את סדרה 6 ולצמצם את החב אז גם מצבה היה משתפר פלאים אבל הם כנראה נחושים למחוק ערך לבעלי המניות .
  סגור
 • 7.
  שאלה לשירן \ מיכה
  תמיר 09/08/2012 10:32
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה דעתך על הדוחות של commonwealth riet cwh ומדוע התגובה של המשקיעים אתמול
  סגור
 • CWH
  שירן 09/08/2012 12:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  החברה רמזה בשיחת הועידה שהיא צפויה להוריד את הדיבידנד ולכן התגובה החריפה. הדוח היה סביר אך הצפי של ההנהלה קדימה פחות אופטימי ומכאן גם הצורך לבחון הורדה לדבריהם.
  סגור
 • שאלה 2
  תמיר 09/08/2012 13:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם לדעתך המצב של הנל משקף את מצבן של יתר המניות הזהות לנל בתחום 2 . מה עמדתכם בנוגע להמשך אחזקת הנייר
  סגור
 • CWH
  שירן 09/08/2012 15:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מצב החברות בתחום דומה אם כי כמעט ואין חברות דומות להשוואה, הבעיה עם החברה היא יותר בכך שהיא דואגת להגדיל את היקף ההכנסות שלה הקשורות לגודל הפורטפוליו ופחות לבעלי המניות. ומכאן שיש חוסר אמון כלפי ההנהלה מצד ציבור המשקיעים (שאנו שותפים לו) ולכן המחיר ומהמכפילים הנמוכים. באופן כללי אני מניח שעם הזמן נחפש הזדמנויות להקטין אחזקה בנייר.
  סגור
 • 6.
  קרדן אגח
  רם 09/08/2012 10:22
  הגב לתגובה זו
  0 1
  מיכה מהדעתך על האגחים של קרדן לאחר הרכישות המאסביות 50 מיליון יורו שהסתימו.
  סגור
 • קרדן נ.ו
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 11:21
  הגב לתגובה זו
  0 2
  1- הרכישות הינן כורח המציאות אם החברה רוצה לשרוד את התקופה הקשה.2- רמת הסיכון באג"ח עדיין גבוהה כיוון שמדובר בחברה ממונפת שעדיין צריכה ב 12 החודשים הקרובים לשלם לבעלי האג"ח כ 400 מיליון ₪ לשם כך היא צריכה לממש נכסים כאמור מדובר עדיין באג"ח בסיכון במיוחד לאור המצב באירופה והקשיים לקבל מימון בתקופה זו. לזכות החברה עומדת העובדה שלחברה עדיין נכסים טובים.
  סגור
 • 5.
  גלובל 5
  יהויכין 09/08/2012 10:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ומה דעתך על גלובל 5 לאחר התיקון? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  סגור
 • גלובל פיננס 5
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 11:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאחר שנמחקה כמחצית מהאחזקה של בעלי האג"ח בגלל אירוע האשראי האחרון, היתרה אמורה להיפרע תוך פחות מחודש בפארי .וזה המחיר בו נסחר האג"ח כיום פחות או יותר.
  סגור
 • 4.
  אג"ח פרשקובסקי
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 10:18
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אין יותר אג"ח ב של פרשקובסקי - הוא נפרע. יש אג"ח א שזו סדרה קטנה שנפרעת בשנה הבאה והביטחונות לטובת הסדרה הוחלפו בערבות בנקאית. ויש סדרות ג,ד. לשתי הסדרות שעבוד על עודפים מפרויקטים של החברה אשר רובם נמכרו היטב. אני מציע לקרוא טור שכתבתי בעבר על סדרה ג הוא נותן תמונה טובה על החברה. ניתן לחפש את הטור כאן באתר או באתר של חברת להבה.
  סגור
 • 3.
  נאנט
  גיא 09/08/2012 09:59
  הגב לתגובה זו
  1 0
  שלום מיכה, מה דעתך על הרכישות החוזרות האגרסיביות של נאנט לאחרונה ועליות מחירי האג"ח בהתאם? ומה לדעתך מצב החברה באופן כללי והיכולת שלה להחזר האג"ח?
  סגור
 • נאנט
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 11:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1- אנחנו ממשיכים להחזיק באג"ח אם כי לאחר פירעונות הקרן האחזקה פחתה. 2- הפעולות של החברה הגיוניות מאוד ומתבקשות. אם תחשב תראה שתיאורטית החברה יכולה לרכוש את כול אג"ח ג בסכום שהיא אמורה לשלם ביוני שנה הבאה לבעלי אג"ח זה. לגבי יכולת התשלום זו תלויה מאוד בתוצאות של רוביג ובדיבידנדים של רוביג, בהמשך מכירת הדירות בהונגריה ובהשבת הלוואת הבעלים שנתנה החברה לצורך הבנייה בהונגריה- בינתיים המכירות שם טובות. לחברה אין חוב לבנקים ולכן המשך המכירות בפרויקטים של הקבוצה בפולין והונגריה אמור לסייע לה בעמידה בתשלומים בשנה הבאה.
  סגור
 • לפי דוח התזרים החזוי לרבעון 1
  חני חיים 10/08/2012 08:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  החברה נדרשת למימושי נכסים במקומות בעייתיים כמו רומניה.. מה דעתך על כך? הסיכוי לכך לא גדול. חוצמזה האם אתה מאמין שתהיה הזרמת בעלים?
  סגור
 • 2.
  קמן
  גיא 09/08/2012 09:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה שלום וברוך שובך ! רציתי לשאול בקשר לקמן: 1. מה אמורה לדעתך להביע ההצעה ההזויה של אלרואי? 2. מדוע לא התמודדת לנציגות האג"ח? בתודה מראש !
  סגור
 • תיקון התגובה הקודמת (הושמטה שורה)
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 11:19
  הגב לתגובה זו
  1 2
  קשה לי להרחיב לגבי קמן. המצב בחברה בעייתי (מספיק שתקרא את ההודעות האחרונות בהן החברה מודיעה שהיא ממשיכה למחוק בדוחות הכספיים ללא הפסקה). הנקודה הקריטית היא שעושה רושם שבנק דיסקונט שהוא המממן העיקרי של הקבוצה וזה שאמור לתת את האשראי לבעל השליטה לצורך ההסדר חזר בו מההסכמות ובעצם אינו מאמין עוד בחברה. אם בנק דיסקונט לא יסכים לחזור להסדר (ומעדיף למחוק עשרות מיליוני שקלים) מדובר כאן בחברה חדלת פירעון !!!. במצב כזה כיוון שגם הבנקים (שהם נושים מובטחים) עצמם יחקו סכומים גדולים לבעלי האג"ח במקרה של פירוק לא יישאר הרבה. היו לי שיחות עם בעל השליטה מה הוא יכול להביא "לשולחן" המו"מ ההצעה שהוגשה הייתה ההצעה הראשונית של בעל השליטה בהמשך הגענו להצעה טובה בהרבה אבל כשפניתי למוסדיים הגדולים נתקלתי בסירוב (חלק פשוט כבר לא מאמינים וחלק – אלו שמחזיקים בסדרה א היו מוכנים רק לקבל את פארי האג"ח). במצב כזה לא היה טעם מבחינתי בהמשך הדיונים ולכן מונה נציג אחד. יש לו כרגע 10 ימים לעשות משהוא אחרת העמדה אג"ח ב לפירעון מידי תכנס לתוקפה.
  סגור
 • ישאל - כמה אגורות שווה אגח ישאל עם פירוק קמן? תודה (ל"ת)
  אבי 09/08/2012 14:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • ישאל - כמה אגורות שווה אגח ישאל עם פירוק קמן? תודה (ל"ת)
  אבי 09/08/2012 16:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • קמן
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 11:18
  הגב לתגובה זו
  0 2
  קשה לי להרחיב לגבי קמן. המצב בחברה בעייתי (מספיק שתקרא את ההודעות האחרונות בהן החברה מודיעה שהיא ממשיכה למחוק בדוחות הכספיים ללא הפסקה). הנקודה הקריטית היא שעושה רושם שבנק דיסקונט שהוא המממן העיקרי של הקבוצה וזה שאמור לתת את האשראי לבעל השליטה לצורך ההסדר חזר בו מההסכמות ובעצם אינו מאמין עוד בחברה. אם בנק דיסקונט לא יסכים לחזור להסדר (ומעדיף למחוק עשרות מיליוני שקלים) מדובר כאן בחברה חדלת פירעון !!!. במצב כזה כיוון שגם הבנקים (שהם נושים מובטחים) עצמם יחקו סכומים גדולים לבעלי האג"ח במקרה של פירוק לא יישאר הרבה. היו לי שיחות עם בעל השליטה מה הוא יכול להביא "לשולחן" המו"מ ההצעה שהוגשה הייתה ההצעה הראשונית של בעל השליטה בהמשך הגענו להצעה טובה בהרבה אבל כשפניתי למוסדיים הגדולים נתקלתי בסירוב (חלק פשוט כבר לא מאמינים וחלק – אלו שמחזיקים בסדרה א היו מוכנים רק לקבל את פארי האג"ח).
  סגור
 • 1.
  מרכז
  רון 09/08/2012 09:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה בבקשה האים כדי להשקיע האג''ח ב של פרשובסקי ?
  סגור
 • פרשקובסקי אג"ח
  מיכה צ'רניאק 09/08/2012 12:41
  הגב לתגובה זו
  2 1
  אין יותר אג"ח ב של פרשקובסקי - הוא נפרע. יש אג"ח א שזו סדרה קטנה שנפרעת בשנה הבאה והביטחונות לטובת הסדרה הוחלפו בערבות בנקאית. ויש סדרות ג,ד. לשתי הסדרות שעבוד על עודפים מפרויקטים של החברה אשר רובם נמכרו היטב. אני מציע לקרוא טור שכתבתי בעבר על סדרה ג הוא נותן תמונה טובה על החברה. ניתן לחפש את הטור כאן באתר או באתר של חברת להבה.
  סגור