אודות החברה

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ
221,734
שרותים
1964
סומך חייקין
769
520029505
03-6979700
03-6979701
רח' מאיר אריאל 6, נתניה 4059300
החברה, רפק תקשורת ותשתיות בע"מ, לרבות באמצעות החברות המאוחדות שלה עוסקת בארבעה תחומים עיקריים:
- ייצוג וייעוץ כסוכנת ומפיצה בתחום השידור ובתחום הביטחוני. קבוצת רפק מייצגת חברות מהמובילות בעולם ומשווקת את מוצריהן לגורמי הפעלה בתחום השידור, לתעשיות הבטחוניות ולצה"ל.
- ייצור חשמל: לקבוצת רפק מספר חברות ייעודיות העוסקות בקידום הליכים לתכנון, הקמה והפעלה של תחנת כח לייצור חשמל בהספקים שונים, על ידי גז טבעי.
- פרויקטי חשמל: ביצוע פרויקטים ומתן שירותי אחזקה בתחומי החשמל והאנרגיה, לרבות ייצור לוחות חשמל.
- תחום הסחר.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות