אודות החברה

בנק הפועלים בע"מ
38,799,987
בנקים
1921
סומך חייקין / זיו האפט
662
520000118
03-5673333
03-5674576
ת.ד 27, תל-אביב 6100001
התאגיד, בנק הפועלים בע"מ, והחברות המאוחדות שלו פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים, באמצעות שתי חטיבות מרכזיות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית, תושבי חוץ ועסקים קטנים.
בנוסף לפעילות הבנקאית עוסקת קבוצת הבנק בפעילויות משיקות, בעיקר בתחום כרטיסי האשראי ובשוק ההון.
בנוסף לפעילות בישראל פועלת קבוצת בנק הפועלים בחו"ל, במגזר הבנקאות הפרטית ובמגזר העסקי ופרוסה בישראל, אירופה וארה"ב. כמו כן, לקבוצת הבנק פעילות במגזר המסחרי בתורכיה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות