חדשות פועלים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פועלים - עדכון בדבר חתימת הסכם שכר קיבוצי חדש לשנים 2018-2022
  • פועלים-הגעה להסכמות עם נציגות ארגון העובדים בנוגע להסכם קיבוצי
  • פועלים-תוכנית פרישה מרצון של למעלה מ-900 משרות לשנים 2020-2022
  • פעלים-ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ושביתת עובדים החל מ-31.12
  • פועלים - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • פועלים - מצגת דוח רבעון 3 2019
  • פועלים - מועד פרסום דוחות רבעון 3 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 0.11.19
  • פעלים-המפקחת על הבנקים אינה מתנגדת למינוי דב קוטלר למנכל הבנק
  • פעלים-עופר קורן המשנה למנכ"ל הודיע על רצונו לפרוש מהבנק,מועד..
  • פועלים - דוח רבעון 2 לשנת 2019

  חדשות סקטור בנקים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות