אודות החברה

פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ
17,967
שירותים פיננסיים
1960
שטיינמץ עמינח ושות'
599
520033804
073-2717500
073-2717517
רח' אריה שנקר 14, הרצליה 4672514
החברה, פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ (לשעבר די-רום), עוסקת בתחום השירותים הפיננסיים, באמצעות מסחר בממסרים דחויים (נכיון שיקים) - אשר מהווה את תחום פעילותה היחיד.
תחום המסחר בממסרים דחויים הינו חלק מענף המימון החוץ בנקאי. החברה, כגוף הנותן את השירות בתחום, רוכשת מלקוחות ממסרים דחויים עצמיים (כלומר, של הלקוח עצמו) או ממסרים דחויים שנמסרו ללקוח על ידי צד שלישי, אותם מסב הלקוח לחברה בתמורה לסכום המגלם את ערכו של הממסר הדחוי שהוסב, בניכוי עלויות ועמלות שונות.
באפר' 2019 הושלמה עסקה לרכישת מניות, לפיה הפך מר שרון פלאצ'י לבעל השליטה היחיד בחברה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות