חדשות פי.אל.טי פיננס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פלטפ-לא התקיימו התנאים למיזוג עם אילן ביו,ההסכם פקע,מומ להארכה
  • פלטפ-אילן ביו בהבנות לייצור מוצרי קנאביס,צופה שעסקת המיזוג לא.
  • פלטפ-בקשה דחופה להרחבת סעדים זמניים נגד אילן ביו,לתגובה עד.5.9
  • פי.אל.טי פיננס - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פלטפ-בת של אילן ביו קיבלה מהיק"ר רשיון להפעלת חווה לריבוי קנ..
  • פלטפ-עדכונים מאילן ביו-אישור יק"ר התפטרות מנכ"ל בחינת ג.הון
  • פלטפ-הארכת תוקף הסכם מיזוג אילן ביו,סיום בדיקת הנאותות ועוד
  • חברות שחל שיפור בנתוניהן לא נכללות ברשימת חב שלא עומדות בשימור
   | קישור ל-PDF
  • פלטפ-תגובה בנוגע למועד השלמה צפוי למיזוג בין החב לבין אילן ביו
  • פלטפ-הבהרה בק"ע אישור הקצאות בנוגע לעסקת המיזוג עם אילן ביו

  חדשות סקטור שירותים פיננסיים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות