חדשות פי.אל.טי פיננס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • חברות שחל שיפור בנתוניהן לא נכללות ברשימת חב שלא עומדות בשימור
   | קישור ל-PDF
  • פלטפ-תגובה בנוגע למועד השלמה צפוי למיזוג בין החב לבין אילן ביו
  • פלטפ-הבהרה בק"ע אישור הקצאות בנוגע לעסקת המיזוג עם אילן ביו
  • פלטפ- אסיפה ב-11.6-מיזוג עם אילן ביו כנגד הקצאת כ70% מהון הח..
  • פלטפ-נחתם הסכם המיזוג להכנסת פעילות הקנאביס כנגד הקצאות...
  • פי.אל.טי פיננס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פלטפ-מ.הבנות לא מחייב להתקשרות בעסקת מיזוג עם חב בתחום הקנאביס
  • פלטפ-ב.שליטה קבל פניה לרכישת השליטה בחב מחב פרטית שבכוונתה...
  • אפסר,בזצ,פלטפ,מטעי-אי עמידה בכללי שימור עפי נתוני31.12.18-התרא
   | קישור ל-PDF
  • פלטפ-עדכון בדבר חובות הדדיים בין החברה לבין בעל השליטה -המשך

  חדשות סקטור שירותים פיננסיים