אודות החברה

הרודיום השקעות בע"מ
64,020
השקעה ואחזקות
2005
הורוביץ, עידן, סבו, טבת את כהן, טבח ושות'
---
1344
513673970
03-9090213
03-9090918
רח' קרליבך 10, תל אביב 6713214
ממועד הקמתה ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בשנים 2008-2009, פעלה החברה הרודיום השקעות בע"מ (לשעבר גרינרג'י אנרגיות מתחדשות), באמצעות חברות בנות ונכדות בייזום, פיתוח, הקמה, שיווק, ניהול ומכירה של פרויקטים בנדל"ן למגורים בארץ ובחו"ל.
בפבר' 2017 התקשרה הרודיום בהסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין בהיקף של כ-14%, מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה. בנוסף, לחברה החזקות בשיעור של 65% בשרשור סופי, בקרקע שברומניה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות