אודות החברה

נקסטקום בע"מ
62,257
שרותים
1992
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1298
511687568
073-2320200
04-9830797
משק 36, כפר יהושע 36582
החברה, נקסטקום בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
- תשתיות אלחוטיות: תכנון, הקמה, ניהול ותחזוקה של אתרי תקשורת ואתרי אנרגיה סולארית. כמו כן עוסקת קבוצת נקסטקום בפיתוח, ייצור, שיווק והתקנה של מערכות אנטנות, תרנים ומגדלי תקשורת.
- תשתיות על קרקעיות: שירותים לשוק תקשורת הפס הרחב, המאופיינים בתכנון ובפרישה של כבלי תקשורת וכבלי חשמל בתוך דירות, מבנים ובנייני מגורים וביצוע כל הפעולות הכרוכות בהתקנתם ובחיבורם לרשתות התקשורת ורשת החשמל אשר מחוץ להם.
- תשתיות תת קרקעית: מתן שירותי חפירה וקידוחים תת קרקעיים, הקמה של תשתיות (בעיקר במגזר הקיבוצי), מתן שרותי בקרה, פיקוח אחזקה שוטפת ותיקונים הנדרשים לתשתיות תת קרקעיות קיימות, פרישה של כבלים תת קרקעיים והנחה תת קרקעית של צינורות ביקורת.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה