חדשות נקסטקום

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • נקסט-החלטת ועדת משהב"ט לאחר השימוע,פרטים,המשך מ-11.6.19
  • נקסטקום - מצגת החברה
  • נקסטקום - מצגת החברה - צירוף המצגת העדכנית
  • נקסטקום - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • נקסטקום - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • נקסטקום - הבורסה פנתה לחברה לקבלת תגובתה לפרסומים-הפסקת מסחר
   | קישור ל-PDF
  • נקסט-חוקרי המשטרה הופיע עם צו חיפוש בנוגע לעבירות מרמה,אין...
  • נקסטקום - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • נקסטקום - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • נקסטקום- כניסה לתוקף של הסכם לייצור חשמל בעמק הבכא,המשך

  חדשות סקטור שרותים