אודות החברה

איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
931,453
מלונאות ותיירות
1989
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1036
520042763
03-7777300
03-7777301
רח' מנורת המאור 8, תל-אביב 6744835
החברה, איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות בארבעה תחומים עיקריים:
- תיירות הפנאי: פעילות כסוכנת נסיעות (בעיקר קמעונאית) לשוק תיירות הפנאי. הפעילות בתחום זה מבוצעת באמצעות סניפים וסוכנויות הפרוסים בכל רחבי הארץ, מרכז הזמנות טלפוני ומספר אתרי אינטרנט.
- תיירות עסקית: פעילות כסוכנת נסיעות קמעונאית לשוק הנסיעות העסקיות, המבוצעת תחת המותג "AMERICAN EXPRESS".
- פעילות בנדל"ן להשקעה בארץ ובחו"ל.
- אחר: נכסי נדל"ן אשר לא נכללים במסגרת נדל"ן להשקעה, פעילות תיירות נכנסת, פעילות מימון ואחרות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות