חדשות לאומי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לאומי - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • לאומי - מצגת דוחות כספיים לרבעון 3 לשנת 2019
  • לאומי - מועד פרסום דוחות כספיים ליום 30.9.19 ושיחת ועידה ביום .11.19
  • לאומי-המפקחת על הבנקים אינה מתנגדת למינוי חנן פרידמן למנכ"ל...
  • לאומי-הוחלט למנות את חנן פרידמן למנכ"ל הבנק,כפוף לאישור המפקחת
  • לאומי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • לאומי - מצגת -רבעון 2 לשנת 2019
  • לאומי - אגח יד -תיגרע ממדדי תל בונד בתום המסחר ב-12.8.19
   | קישור ל-PDF
  • לאומי-נחתם הסכם קיבוצי מיוחד עם ארגון העובדים ל-2022-2019-המשך
  • לאומי - פתיחת מסחר ביום 16.7.19-לאומי התח נד 404
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור בנקים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות