חדשות לאומי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לאומי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • לאומי - מצגת -רבעון 2 לשנת 2019
  • לאומי - אגח יד -תיגרע ממדדי תל בונד בתום המסחר ב-12.8.19
   | קישור ל-PDF
  • לאומי-נחתם הסכם קיבוצי מיוחד עם ארגון העובדים ל-2022-2019-המשך
  • לאומי - פתיחת מסחר ביום 16.7.19-לאומי התח נד 404
   | קישור ל-PDF
  • לאומי - הושלמה העסקה למכירת בנק לאומי רומניה-המשך מיום 16.4.19
  • לאומי - מצגת למשקיעים-יולי 2019
  • לאומי-רקפת רוסק עמינח הודיעה על כוונתה לסיים כהונתה כמנכ"לית
  • לאומי-הסכם קיבוצי חדש עם ארגון העובדים,תכנית התייעלות ומעבר...
  • לאומי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור בנקים