חדשות בזק

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בזק - דוח מידרוג מיוחד-הערת מנפיק-אוגוסט 2019
  • בזק-המלצה לקביעת תעריף אחיד לשרותי אנטרנט מבוסס סיב אופטי(FTTP
  • בזק-תיתכן ירידת ערך בשווי פלאפון,עלולה להביא למחיקה של 1.1-0.8
  • בזק-המלצה בדבר קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס...
  • בזק-פלאפון(בת):פרסום מכרז משרד התקשורת להקצאת תחומי תדר נוספים
  • בזק-בזק בינ"ל(בת) חתמה על הסכם קיבוצי בינה לבין ההסתדרות ונ...
  • בזק - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • בזק - מצגת תוצאות כספיות לרבעון 1 2019
  • אנזהב:חו"ד מומחה מטעם במ"ש בנוגע לסרצWלייט לרכישת השליטה בבקומ
  • בזק - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 23.5.19

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה