חדשות סלקום

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • סלקום-תוצאות הנפקת מניות ואופציות ע"פ דוח הצעת מדף מ-5.12.19
  • בכוונת דסקש להשתתף בהנפקת סלקום על מנת לשמור על חלקה באחזקותיה
  • סלקום - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • סלקום - 6K: דוחות כספיים לרבעון 3 לשנת 2019
  • סלקום - מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 27.11.19
  • סלקום - סכסוך עבודה ושביתת עובדים
  • סלקום - תכנית הבראה מקיפה
  • סלקום - שינויים בדירקטוריון החברה
  • סלקום - 6K: דוחות כספיים לרבעון 2 לשנת 2019
  • סלקום - מועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 15.8.19

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות