פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/27
תשלום קרן אחרון 31/03/27
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.76
ערך מתואם ברוטו 101.1
מח"מ 6.96
נטו מקוזז 0.49
נטו להחזקה 0.46
ערך מתואם נטו 100.93
טווח לפדיון 7.46
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 2.01 -- -- 326,391 326,391
31/03/21 2 -- -- 325,495 325,495
31/03/22 2 -- -- 325,495 325,495
31/03/23 2 -- -- 325,495 325,495
31/03/24 2 -- -- 325,495 325,495
31/03/25 2 -- -- 325,495 325,495
31/03/26 2 -- -- 325,495 325,495
31/03/27 2 100 16,274,771 325,495 16,600,266
סה"כ 16,274,771 2,604,858 18,879,629
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות