פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 31/05/45
תשלום קרן אחרון 31/05/45
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/05/20
תאריך אקס 20/05/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.78
ערך מתואם ברוטו 101.74
מח"מ 22.89
נטו מקוזז 0.54
נטו להחזקה 0.54
ערך מתואם נטו 101.68
טווח לפדיון 25.78
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/05/20 1 -- -- 134,600 134,600
31/05/21 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/22 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/23 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/24 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/25 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/26 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/27 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/28 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/29 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/30 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/31 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/32 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/33 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/34 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/35 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/36 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/37 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/38 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/39 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/40 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/41 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/42 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/43 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/44 1 -- -- 134,237 134,237
31/05/45 1 100 13,423,739 134,237 13,557,976
סה"כ 13,423,739 3,490,535 16,914,274
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות