אודות החברה

אבוג'ן בע"מ
129,905
ביוטכנולוגיה
1999
קוסט פורר גבאי את קסירר
1461
512838723
08-9311900
08-9466724
רח' גד פיינשטיין 13, רחובות 76121
לחברה, אבוג'ן בע"מ, ולחברת הבת שלה, שני מגזרי פעילות:
- מחקר ופיתוח של גנים ורצפי ד.נ.א אחרים, לצורך שיפור תכונות בזרעים של מגוון גידולים חקלאיים ולצורך פיתוח של כימיקלים לחקלאות (כגון קוטלי עשבים).
- פיתוח ומסחור זרעים של גידולים חקלאיים.
בנוב' 2013 הושלמה הנפקה לציבור של מניות החברה, בארה"ב. בתוך כך, רשומה כעת אבוג'ן כחברה דואלית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2016
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות