אודות החברה

מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד
207,251
נדל"ן מניב
2001
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1433
123830
03-6073710
03-6073778
אצל עו"ד: מרכז עזריאלי, מגדל עגול 1 תל אביב 6702101
פעילותה העיקרית של החברה, מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד, והחברות המאוחדות שלה, הינה בתחום הנדל"ן המניב המסחרי והיא כוללת רכישת נכסי נדל"ן, השכרתם, השבחתם ותפעולם. קבוצת מדיפאואר פועלת בשני אזורים גיאוגרפיים עיקריים, ארה"ב וקנדה. בנוסף, לחברה פעילות נדל"ן מניב מסחרי בבולגריה בהיקף לא מהותי.
נציין כי מדיפאואר הינה חברה זרה, שנתאגדה בקפריסין.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות