חדשות אדגר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אדגר השקעות - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אדגר השקעות - מצגת משקיעים-מרס 2019
  • אדגר השקעות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בטשר,צור-הקבוצה אינה פועלת לביצוע חלוקה בעין של מניות אדגר-המש
  • אדגר השקעות - מצגת משקיעים-נובמבר 2018
  • אדגר השקעות - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אדגר השקעות - מצגת למשקיעים-נובמבר 2018
  • אדגר השקעות - מצגת משקיעים-אוגוסט 2018
  • אדגר השקעות - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אדגר השקעות - מצגת לשוק ההון- מאי 2018

  חדשות סקטור נדל"ן מניב