חדשות דלק קבוצה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלקקב-איתקה-ביצוע קידוח אקספלורציה בנכס הנפט בללוגבף,Iפרטים
  • דלק קבוצה - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • דלק קבוצה - עדכונים בנוגע לעסקה לרכישת CHEVRON ע"י אתיקה-המשך
  • דלק קבוצה - מצגת שיחת ועידה - 24.7.19
  • דלקקב-איתקה השלימה הנפקת אגח בהיקף של 500מ$ למימון עסקת...CNSL
  • דלקקב-איתקה-הסכם להעמדת מסגרת אשראי מבוססת עתודות-המשך30.5.19
  • דלק קבוצה- עדכון דוח משאבים מנובאים בעקבות ניסיון קידוח טאו-1
  • דלק קבוצה - מצגת לכנס משקיעים של קבוצת דלק-19.6.19
  • דלקקב-דוח עתודות ומשאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בנכסי...
  • דלק קבוצה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות