אודות החברה

אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ
20,910
תוכנה ואינטרנט
1992
קסלמן וקסלמן
---
363
520037607
03-7694750
03-5480236
רח' הנחושת 4, תל אביב 69710
בדצמ' 2011 אושר לחברה, אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ (לשעבר בסט פיול), הסדר נושים אשר התבסס על מכירת השלד הבורסאי של החברה למיטב הנפקות ופיננסים, בדרך של הקצאת מניות.
במאי 2013 הושלמה עיסקה לפיה רכשה קבוצת משקיעים בהובלת מר נועם לניר את השליטה באפליי, ומיטב נותרה עם כ-7.5% מההון המונפק והנפרע של החברה. בחודש יוני מכרה מיטב את כל החזקותיה באפליי.
כיום עוסקת אפליי בפיתוח ערוצי שיווק והפצה של אפליקציות סלולריות. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של החברה בנוב' 2013 מהשקעה ואחזקות לתוכנה ואינטרנט.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2016
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה