חדשות אפליי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפליי - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • אפליי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אפליי - תוצאות הנפקת מניות עלפי דוח הצעת מדף מיום 17.10.18
   | קישור ל-PDF
  • אפליי-דוח הצעת מדף להנפקת מניות,הזמנות: ,17.10 00:19-00:12
   | קישור ל-PDF
  • אפליי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • אפלי-עקרונות להקמת מיזם משותף להקמת פלטפורמת בתחום הBLOCKCHAIN
  • אפליי - דוח רבעון 2 לשנת 2017
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור תוכנה ואינטרנט