אודות החברה

איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
1,662,668
ביטוח
2008
קוסט פורר גבאי את קסירר
1608
513910703
03-5654021
03-5627257
רח' אפעל 35, פתח תקוה 4951132
החברה, איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ, החלה את פעילותה בעסקי הביטוח בישראל (ביטוח כללי וביטוח חיים), בעקבות תכנית פיצול אנכי של חברת ישיר אחזקות. נציין כי עד יולי 2012, היתה החברה בבעלות מלאה של ישיר אחזקות.
החברה פועלת באמצעות מספר מותגי ביטוח, במסגרת קטגוריית הביטוח הישיר. כאמור החברה הינה חברת ביטוח ישיר, המשווקת את מוצרי הביטוח שלה ומקיימת קשר ישיר עם לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, באמצעות ערוצים ישירים וללא תיווך של סוכני ביטוח, וזאת במגוון ערוצי תקשורת: מדוברת (טלפון), כתובה (דואר ופקסימיליה) וממוחשבת (אינטרנט, מכשיר חכם נייד ודואר אלקטרוני).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות