אודות החברה

אלומיי קפיטל בע"מ
831,515
קלינטק
1987
סומך חייקין
2101
520039868
03-7971111
03-7971122
רח' רוטשילד 9, תל אביב 6688112
החברה, אלומיי קפיטל בע"מ, עוסקת בהשקעות בתחום התשתיות והאנרגיה בישראל ובחו"ל. האחזקה המהותית ביותר של החברה הינה בתחנת הכח דוראד שבאשקלון. בנוסף, בבעלות אלומיי קפיטל אתרי ייצור חשמל פוטו וולטאיים, בעיקר באירופה.
נציין כי אלומיי קפיטל רשומה כחברה דואלית, מניותיה נסחרות הן בבורסה בתל אביב והן ב-NYSE MKT.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות