חדשות אלומיי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלומיי קפיטל - K-6 FORM-מצגת למשקיעים-ינואר 2020
  • אלומ-הסכם מסגרת בק"ע פיתוח פרויקטים פוטווולטאים באטליה
  • אלומיי קפיטל - עסקת מכירת פורטפוליו ה-PV של החברה באיטליה
  • אלומ- התקיימות התנאי המתלה לפדיון מוקדם של אגרות חוב סדרה א
  • אלומ-הודעה מעודכנת על פדיון מוקדם מלא לסדרה א, ב-,5.1.20מותנה
  • אלומיי קפיטל - תוצאות דוראד לרבעון 3 לשנת 2019
  • אלומ-חתימת הסכם מסגרת לפיתוח מתקנים פוטוולטאיים באיטליה
  • אלומ-קבלת שומת מקרקעין מרמ"י לתשלום דמי הסכמה לפרויקט מנרה
  • אלומיי קפיטל - 6K: תוצאות דוראד לרבעון 2 לשנת 2019
  • אלומיי קפיטל - פתיחת מסחר ביום 28.7.19-אלומיי אגח ג
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור קלינטק

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות