חדשות אפולו פאוור

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפלפ-הצלחה בבדיקת התכנות ליישום היריעה הסולארית הגמישה ..
  • אפולו פאוור - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אפלפ-בקשה דחופה לבמ"ש להבהרת החלטה בנוגע לעיכוב זכות מימוש...
  • אפלפ-פניה לבמ"ש להארכת הסעד הזמני להארכת אופ 5 עד ליום 3.10.19
  • אפלפ-בקשה בהולה לבמ"ש להבהרת החלטות בנוגע לסעד זמני להארכת...
  • אפלפ-במ"ש:ביטול החלטה להשהיית הזכות לממש וסעד זמני להארכת...
  • אפלפ-אופ3:בהמשך להחלטת במ"ש נחסמה האפשרות למימוש,המסחר הושעה..
   | קישור ל-PDF
  • אפלפ-בת בהסכם רשיון עם חברת EZ לייצור ומכירת הערכות הסולאריות
  • אפולו פאוור - מצגת משקיעים-יולי 2019-עברית
  • חברות שחל שיפור בנתוניהן לא נכללות ברשימת חב שלא עומדות בשימור
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור קלינטק