אודות החברה

אפולו פאוור בע"מ
28,379
קלינטק
1993
שטראוס לזר ושות'
1074
520043928
04-9071515
03-6138585
רח' הקדמה 7, יקנעם עילית 2069203
החברה, אפולו פאוור בע"מ (לשעבר אור סיטי), היתה בעבר בבעלות גב' ענבל אור. במרץ 2017 הושלמה עסקת מכירת מניות השליטה, לחברת אל.אי.איי פיור קפיטל שבשליטת מר כפיר זילברמן.
בחודש יוני התקשרה אפולו פאוור עם חברת סולארפיינט, בהסכם מיזוג על דרך של החלפת מניות. בתוך כך, העבירו כל בעלי מניות סולארפיינט לחברה, את מלוא אחזקותיהם (100% מהון המניות המונפק והנפרע), בתמורה להקצאת מניות.
כיום עוסקת אפולו פאוור, באמצעות סולארפיינט כאמור, במחקר ופיתוח של טכנולוגיות ופתרונות בכל תחומי המעטפת של המערכת הסולארית (הפקת חשמל מאנרגיית השמש) ובכלל זה אמצעי ייצור, אגירה, בקרה, שליטה וסליקה. טכנולוגיות אלו מתאימות בין השאר גם להשמה על כבישים, מאגרים ובנינים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות