פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/08/25
תשלום קרן אחרון 31/08/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/08/20
תאריך אקס --
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.67
ערך מתואם ברוטו 100
מח"מ 5.79
נטו מקוזז 0.46
נטו להחזקה 0.41
ערך מתואם נטו 100
טווח לפדיון 6.03
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/08/20 1.75 -- -- 321,742 321,742
31/08/21 1.75 -- -- 321,742 321,742
31/08/22 1.75 -- -- 321,742 321,742
31/08/23 1.75 -- -- 321,742 321,742
31/08/24 1.75 -- -- 321,742 321,742
31/08/25 1.75 100 18,385,266 322,624 18,707,890
סה"כ 18,385,266 1,931,335 20,316,601
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות