פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/08/25
תשלום קרן אחרון 31/08/25
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 1.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/08/20
תאריך אקס 20/08/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.51
ערך מתואם ברוטו 100.67
מח"מ 5.38
נטו מקוזז 0.29
נטו להחזקה 0.25
ערך מתואם נטו 100.57
טווח לפדיון 5.63
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/08/20 1.76 -- -- 343,236 343,236
31/08/21 1.75 -- -- 341,363 341,363
31/08/22 1.75 -- -- 341,363 341,363
31/08/23 1.75 -- -- 341,363 341,363
31/08/24 1.75 -- -- 341,363 341,363
31/08/25 1.75 100 19,506,466 342,298 19,848,764
סה"כ 19,506,466 2,050,987 21,557,453
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות