אודות החברה

בית הזהב בע"מ
240,364
נדל"ן מניב
1982
קוסט פורר גבאי את קסירר
235
520034562
03-6300600
03-6300700
רח' משה דיין 66, תל-אביב 67320
החברה, בית הזהב בע"מ, והחברות הבנות עוסקות בשלושה תחומי פעילות:
- ניהול והפעלת בתי דיור מוגן בישראל: עיקר הפעילות היא בהשכרת יחידות דיור לאוכלוסיה מבוגרת ומתן שירותים נלווים לאוכלוסיה זו, והכל תחת אותה קורת גג.
- בתי אבות סיעודיים באנגליה: הפעילות בתחום מתמקדת בפיתוח, החזקה והפעלה של בתי אבות סיעודיים, ומתן השירותים הנלווים והכרוכים בכך.
- אחר: השכרת מבנים מסחריים בישראל והשקעות בחו"ל.
במרץ 2019 הושלמה התקשרות בית הזהב, בעסקה משותפת לרכישת השליטה בחברה הציבורית רבד. בית הזהב הינה חלק מגרעין השליטה ברבד כאמור (מחזיקה 10%).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות