חדשות בית הזהב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בזהב-דוח ה.מדף להנפקת אגח ג עפ"י ת.מדף מ-,29.5.17הזמנות-8.8.19
   | קישור ל-PDF
  • בית הזהב - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • בית הזהב - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הושלמה התקשרות בזהב בעסקה משותפת לרכישת השליטה ברבד
  • הושלמה מכירת השליטה ברבד ליונל כהן ויצחק עוז,בזהב עשויה להצטרף
  • התקיימו התנאים למכירת השליטה ברבד ע"י רוכשים בינהם בזהב-המשך
  • בית הזהב - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בית הזהב - מצגת לשוק ההון
  • בית הזהב - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • בית הזהב - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב