חדשות בית הזהב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בית הזהב - תוצאות הנפקה אג"ח ד ע"פ דוח הצעת מדף מיום 24.9.19
   | קישור ל-PDF
  • בזהב-התקיים התנאי לביצוע פדיון מוקדם מלא לאג"ח ב ביום 10.10.19
  • בית הזהב - פתיחת מסחר ביום 2.10.19-בית הזהב אגח ד
   | קישור ל-PDF
  • בזהב-דוח ה.מדף להנפקת אגח ד ע"פ ת.מדף מ-,29.5.17הזמנות:25.9.19
   | קישור ל-PDF
  • בית הזהב - מצגת לשוק ההון-ספטמבר 2019
  • בית הזהב - דוח רבעון 2 - תיקון דוח
  • בית הזהב - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • בזהב-דוח ה.מדף להנפקת אגח ג עפ"י ת.מדף מ-,29.5.17הזמנות-8.8.19
   | קישור ל-PDF
  • בית הזהב - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • בית הזהב - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות