חדשות אזורים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אזורים - מצגת חברה - יוני 2019
  • אזורים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אזורים - מינוי מנכ"ל-רון אבידן
  • אזורים - הסכמה עקרונית למינוי רון אבידן כמנכל החברה
  • אזורים - חדל לכהן כמנכ"ל ודירקטור-דרור נגל
  • אזורים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אזורים - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אזורים-הוחלט שלא לקדם את הליך ההנפקה של ריט אזורים ליוינג(בת)
  • אזורים - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אזרם-ריט אזורים ליוינג(בת)פירסמה תשקיף להנפקה לציבור של מניות

  חדשות סקטור בנייה