חדשות אזורים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אזורים - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אזורים - תוצאות הנפקה אג"ח 13 ע"פ דוח הצעת מדף מיום 23.7.19
  • אזורים - פתיחת מסחר ביום 28.7.19-אזורים אגח 13
   | קישור ל-PDF
  • אזורים - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקת אגח סדרה 13
  • אזרם-דוח הצעת מדף להנפקת אגח סד ,13הזמנות 24.7.19 מ-30:16-30:9
   | קישור ל-PDF
  • אזורים - מצגת חברה - יוני 2019
  • אזורים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אזורים - מינוי מנכ"ל-רון אבידן
  • אזורים - הסכמה עקרונית למינוי רון אבידן כמנכל החברה
  • אזורים - חדל לכהן כמנכ"ל ודירקטור-דרור נגל

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות