חדשות מישורים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מישר-ממצאי הוועדה המיוחדת של החברה בק"ע תכתובות בין ב.שליטה
  • מישורים-שניידר דוחה הדרישה של בלוטרייך להיפרדות-המשך מ-8.7.19
  • מישר-מחלוקת בין ב.השליטה ביחס לשליטתם המשותפת וביחס להסדר...
  • מישורים - מצגת לשוק ההון-דוחות כספיים ליום 31 במרס 2019
  • מישורים - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מישורים - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • מישורים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מישורים - מצגת לשוק ההון-דוחות כספיים ליום 31.12.18
  • השלמת הסכם גישור בין הכשרה,מישר וסלקן,נחתם תיקון להסכם-המשך
  • מישר-הסדר בין ב.שליטה לסיום המחלוקות ביניהם-השלמות לבקשת הרשות

  חדשות סקטור נדל"ן מניב