חדשות דלק קידוחים יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלקד,רצו:התחלת הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן למצרים
  • דוח עתודות,משאבים מותנים,נתוני תזרים מהוון מעודכנים בלוויתן
  • דוח עתודות ונתוני תזרים מהון מעודכנים בחזקת תמר -המשך
  • התחלת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן
  • ביטול צו ארעי בק"ע היתר הפליטה לאויר לאסדת לוויתן...
  • דלקד,רצו:צו ארעי לפיו לא יבוצעו בלוייתן פעולות הכרוכה בפליטת..
  • התקיימות תנאים מתלים בהסכמים לייצוא גז טבעי למצרים...
  • בזן חתמה על הסכם עם השותפות במאגר לויתן להזרמת קונדנסט למתקני
  • הסכמים לאספקת קונדנסט מפרויקט לוויתן
  • דוח עתודות נתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות