חדשות דלק קידוחים יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלק קידוחים יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • דלקד-התקשרות ב2 הסכמי הלוואה בסכום כולל של 300מ$,פרטים
  • רישיון רועי: EDISON-מפעילת הרישיון הודיעה על פרישתה מהרישיון
  • דלקד-בימש דחה ערעור שהוגש ע"י השותף הכללי-סעיף 19 לחוק מיסוי..
  • דלקד-הודעת עמדה מטעם מחזיקי יה"ש בק"ע אסיפה שזומנה ל-10.7.19
  • דלקד-עדכון בק"ע עסקת EMG הזרמת גז דרך צינור צפויה עד לסוף 2019
  • דלק קידוחים יהש - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • הבוקר תחודש הפקת הגז הטבעי ממאגרי תמר וים תטיס
  • שות תמר הגישו עתירה מנהלית בק"ע זכיית שות לוויתן במכרז חב חשמל
  • פס"ד בעתירה בנוגע לרשיון /353ערן:מאגר תמר SW יחולק בין שטח...

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז