חדשות דלק קידוחים יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גלאק,קפטל:הושלמה העסקה לצירוף דלקד לרישיונות אופק חדש ויהל חדש
  • דלקד-החלו הליכים להשלמת עסקת EMG הסכם הקצאת קיבולת-בהמשך ל...
  • תגובה:חלק משותפי תמר במגעים לתיקון הסכם לאספקת גז טבעי לחשמל..
  • דלק קידוחים יהש - עדכון לעסקת EMG-המשך
  • דלק קידוחים יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019 - תיקון דוח
  • דלק קידוחים יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • דלקד-התקשרות ב2 הסכמי הלוואה בסכום כולל של 300מ$,פרטים
  • רישיון רועי: EDISON-מפעילת הרישיון הודיעה על פרישתה מהרישיון
  • דלקד-בימש דחה ערעור שהוגש ע"י השותף הכללי-סעיף 19 לחוק מיסוי..
  • דלקד-הודעת עמדה מטעם מחזיקי יה"ש בק"ע אסיפה שזומנה ל-10.7.19

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות