אודות החברה

דולומיט אחזקות בע"מ
8,529
השקעה ואחזקות
1971
שטראוס לזר ושות'
---
770
520031345
072-2220930
072-2220952
רח' המנופים 8, הרצליה 4672559
החברה, דולומיט אחזקות בע"מ (לשעבר גרינסטון), הינה חברת החזקות העוסקת בתחום פעילות אחד - תחום מדעי החיים וקלינטק, באמצעות החברה הבת הציבורית גפן. גפן פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה, לקידום והשבחה של פרויקטים טכנולוגיים חדשניים בתחום מדעי החיים והקלינטק.
נציין כי עד שנת 2015, עסקה קבוצת דולומיט גם בתחום מיון ושיווק ביצי מאכל ובתחום ייזום ופיתוח נדל"ן למכירה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות