חדשות דולומיט אחזקות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלמט-ש-בקשה להעברת ני"ע ממסחר ברשימת השימור לרשימה הראשית
  • דלמט-יציאה מרשימת השימור והעברה לרשימה הראשית ביום ..22.1.20
   | קישור ל-PDF
  • דלמט-ש-תוצאות הנפקת מניות+אופציות עלפי דוח ה.מדף מיום 14.1.20
   | קישור ל-PDF
  • דלמט-הודעה משלימה להנפקת מניות וכ.אופ ,9הזמנות-15.1.20 מ-30:10
  • דלמט-ש-בהמ"ש אישר חלוקה בעין של מניות גפן המוחזקות ע"י החברה
  • דולומיט - מצגת משקיעים - SOLUTIONS ACCEL
  • דלמט-נחתם הסכם המיזוג עם אקסל כנגד הקצאת 68% מהחב+הקצאות...
  • דלמט-ש-עדכון בדבר חיפוש במשרדי החברה במסגרת חקירת רשות ני"ע...

  חדשות סקטור מסחר

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות